رسانه اقتصادی اجتماعی ایران
دورنمای اقتصاد

حتما بخوانید

مقالات اخیر

آب و تراژدی (مشکل) منابع مشترک

بسیاری از مسایل مهم اقتصاد آب جزیی از مجموعه مشکلات منابع عمومی هستند. اگر یک منبع آب را تصور کنیم، حداقل سه سؤال در مورد بهره برداری آن مطرح است: با چه سرعتی باید از آن استفاده کنیم، یا آب را برداشت کنیم؟آلودگی منابع آب، تا چه سطحی

اقتصاد را به زبان ساده بیاموزیم

پرونده ها

منتخب رسانه های اجتماعی

نفرین نفت و رشد اقتصادی

در سي سال گذشته، بهترين دارندگان عملكرد اقتصادي، اقتصادهاي تازه صنعتی شده آسياي شرقي با منابع طبيعي فقير بودند، نه کشورهای غنی به لحاظ منابع نفتی!

حاکم ایده آل مردم خاورمیانه | رابطه مردم و حکومت در عربستان سعودی

سعودی‌ها، از ملتمسان فقیر در جلوی اداره‌های سلطنتی گرفته تا مستخدمان رده‌بالای رژیم، برای امرار معاششان به دریافت مقرری‌شان از حاکم عادت کرده‌اند. هنوز هم عرف اجتماعی ناگفته اما تلویحی این است که حاکمان ثبات و رفاه را فراهم کنند و زیردستان…

چند همسری!؟

تعداد ازدواج، افزایش نرخ طلاق... این ها نباید تفسیر شود که برای عده ای عرضه زنان زیاد شده چون امکانات دارند استفاده کنند و زنان متعدد بگیرند

خواندنی ها

- Advertisement -

گالری