رسانه اقتصادی اجتماعی ایران
دورنمای اقتصاد

حتما بخوانید

مقالات اخیر

خصوصی‌سازی آب در شهر کوچابامبا | بولیوی

شهر کوچابامبا، سومین شهر بزرگ بولیوی است که در سال 1999 مدیریت تامین و توزیع آب این شهر به بخش خصوصی واگذار شد. اما در سال 2000 این فعالیت نیمه کاره متوقف شد که بسیار پرماجرا بود و نقطه‌ کانونی اعتراض‌ های مخالفان خصوصی‌سازی آب و نقطه

خصوصی‌سازی آب در شهر بوینس‌آیرس

پیش از خصوصی سازی، در این شهر، سطح پوشش مشترکین برخوردار از خدمات آب در سطح مطلوبی نبود، به طوری که پیش از سال 1992، فقط حدود 70 درصد جمعیت این شهر تحت پوشش خدمات بهداشتی آب بودند که توسط دولت مدیریت می‌شد.

اقتصاد را به زبان ساده بیاموزیم

پرونده ها

منتخب رسانه های اجتماعی

نفرین نفت و رشد اقتصادی

در سي سال گذشته، بهترين دارندگان عملكرد اقتصادي، اقتصادهاي تازه صنعتی شده آسياي شرقي با منابع طبيعي فقير بودند، نه کشورهای غنی به لحاظ منابع نفتی!

حاکم ایده آل مردم خاورمیانه | رابطه مردم و حکومت در عربستان سعودی

سعودی‌ها، از ملتمسان فقیر در جلوی اداره‌های سلطنتی گرفته تا مستخدمان رده‌بالای رژیم، برای امرار معاششان به دریافت مقرری‌شان از حاکم عادت کرده‌اند. هنوز هم عرف اجتماعی ناگفته اما تلویحی این است که حاکمان ثبات و رفاه را فراهم کنند و زیردستان…

چند همسری!؟

تعداد ازدواج، افزایش نرخ طلاق... این ها نباید تفسیر شود که برای عده ای عرضه زنان زیاد شده چون امکانات دارند استفاده کنند و زنان متعدد بگیرند

خواندنی ها

- Advertisement -

گالری