شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

از زندگی خود محافظت کنیم

آب و محیط زیست

education
آموزش و محیط زیست
Market Analysis 2
آخرین پیشرفت‌های علمی
20 removebg preview 2
حرکت به سوی پایداری
QA testing
فناوری‌های جدید
رویداهای جهان در حوزه محیط‌زیست را ما رصد کنید

تلاش‌های جهانی برای کاهش آلودگی

کاهش ضایعات و جایزینی منابع تجدیدپذیر با سوخت‌های فسیلی

چرخه‌های تولید جهانی، در حال گذار به فرآیندهای کامل بدون ضایعات و دورریز هستند. انتهای خط کالای مصرف شده، به ابتدای تولید مجدد متصل می شود.
منابع انرژی به‌صورت کامل باید قبل تجدید باشند و دیگری خبری از سوخت‌های فسیلی نخواهد بود

نوآوری‌ها

Circular Economy

اقتصاد چرخشی مفاهیم پایه، تئوری‌ها و تجربه‌ها | تمام فصول

این کتاب با هدف آشنایی با مفاهیم پایه، تئوری‌ها، نظریه‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصاد چرخشی، از دو منظر نظری و کاربردی و بر اساس آخرین ‌یافته‌ها و تجربه‌های موفق برخی از کشورها و موسسات غیردولتی تهیه و تدوین شده است.

ادامه مطلب »
Circular Economy

اقتصاد چرخشی مفاهیم پایه، تئوری‌ها و تجربه‌ها

این کتاب با هدف آشنایی با مفاهیم پایه، تئوری‌ها، نظریه‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصاد چرخشی، از دو منظر نظری و کاربردی و بر اساس آخرین ‌یافته‌ها و تجربه‌های موفق برخی از کشورها و موسسات غیردولتی تهیه و تدوین شده است.

ادامه مطلب »
environment policy

سیاست‌های زیست‌محیطی

food issues
زنجیره تامین غذا

اتخاذ سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت اخلالی در زنجیره تامین داخلی و جهانی غذا ایجاد نکند

environment economic policy
اقتصادی

در حوزه سیاست‌های اقتصادی، اولویت‌های زیست‌محیطی لحاظ شود

27 removebg preview
اقدامات و همکاری

مجموعه اقدامات عملی که در قالب همکاری‌های داخلی وبین‌المللی صورت می‌گیرد

پایداری و محیط زیست

هر گونه فرآیندی که در زنجیره تامین زندگی، آن‌چه از طبیعت می‌گیرد باز پس دهد

Circular Economy

اقتصاد چرخشی مفاهیم پایه، تئوری‌ها و تجربه‌ها | تمام فصول

این کتاب با هدف آشنایی با مفاهیم پایه، تئوری‌ها، نظریه‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصاد چرخشی، از دو منظر نظری و کاربردی و بر اساس آخرین ‌یافته‌ها و تجربه‌های موفق برخی از کشورها و موسسات غیردولتی تهیه و تدوین شده است.

ادامه مطلب »
Circular Economy

اقتصاد چرخشی مفاهیم پایه، تئوری‌ها و تجربه‌ها

این کتاب با هدف آشنایی با مفاهیم پایه، تئوری‌ها، نظریه‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصاد چرخشی، از دو منظر نظری و کاربردی و بر اساس آخرین ‌یافته‌ها و تجربه‌های موفق برخی از کشورها و موسسات غیردولتی تهیه و تدوین شده است.

ادامه مطلب »
آلودگی‌های زیست محیطی
شهرها و صنایع
city and industry pollution
cities and circular economy

علاوه بر فاضلاب‌های آلوده، منابع اصلی گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌روند

پلاستیک
Plastic and pollution
plastic and circular economy

از مهم‌ترین عناصر آلودگی در سیاره زمین

اکوسیستم
ecosystem pollution
biodiversity and circular economy

اکوسیستم و زیست‌بوم

علم و آموزش در حوزه زیست محیطی

علوم جدید در حوزه محیط‌زیست، نبض حیات فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است

فقر آموزش، فقر مدیریت و فقر فرهنگی را موجب می‌شود؛ حاصل آن هرز منابع و آلودگی محیط‌زیست در مقیاس وسیع است. آموزش پل انتقال دانش برای اجرای عملی اقدامات زیست‌محیطی است.

climate change

تغییرات آب و هوا

تغییرات اقلیمی بزرگترین معضل زیست‌محیطی پیش‌رو ما

سایر مقاله‌ها