شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

EcoViews.ir Logo
از زندگی خود محافظت کنیم

آب و محیط زیست

education
آموزش و محیط زیست
آخرین پیشرفت‌های علمی
حرکت به سوی پایداری
فناوری‌های جدید
رویداهای جهان در حوزه محیط‌زیست را ما رصد کنید

تلاش‌های جهانی برای کاهش آلودگی

کاهش ضایعات و جایزینی منابع تجدیدپذیر با سوخت‌های فسیلی

چرخه‌های تولید جهانی، در حال گذار به فرآیندهای کامل بدون ضایعات و دورریز هستند. انتهای خط کالای مصرف شده، به ابتدای تولید مجدد متصل می شود.
منابع انرژی به‌صورت کامل باید قبل تجدید باشند و دیگری خبری از سوخت‌های فسیلی نخواهد بود

نوآوری‌ها

Clean Water and Sanitation

اهداف توسعه پایدار | هدف 6 – آب تمیز و بهداشتی

سازمان ملل توضیح می‌دهد: “آب پاک یک نیاز اساسی بشر است و باید به‌راحتی در دسترس همه باشد. برای دستیابی به این هدف، آب شیرین کافی در کره زمین وجود دارد. اما به دلیل زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ضعیف، هر ساله میلیون‌ها تن از انسان‌ها – بیشتر آن‌ها کودک هستند – به دلیل بیماری‌های مرتبط با تامین آب، نظافت (اجابت مزاج) و بهداشت ناکافی می‌میرند.”

ادامه مطلب »
environment policy

سیاست‌های زیست‌محیطی

food issues
زنجیره تامین غذا

اتخاذ سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت اخلالی در زنجیره تامین داخلی و جهانی غذا ایجاد نکند

environment economic policy
اقتصادی

در حوزه سیاست‌های اقتصادی، اولویت‌های زیست‌محیطی لحاظ شود

اقدامات و همکاری

مجموعه اقدامات عملی که در قالب همکاری‌های داخلی وبین‌المللی صورت می‌گیرد

پایداری و محیط زیست

هر گونه فرآیندی که در زنجیره تامین زندگی، آن‌چه از طبیعت می‌گیرد باز پس دهد

Clean Water and Sanitation

اهداف توسعه پایدار | هدف 6 – آب تمیز و بهداشتی

سازمان ملل توضیح می‌دهد: “آب پاک یک نیاز اساسی بشر است و باید به‌راحتی در دسترس همه باشد. برای دستیابی به این هدف، آب شیرین کافی در کره زمین وجود دارد. اما به دلیل زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ضعیف، هر ساله میلیون‌ها تن از انسان‌ها – بیشتر آن‌ها کودک هستند – به دلیل بیماری‌های مرتبط با تامین آب، نظافت (اجابت مزاج) و بهداشت ناکافی می‌میرند.”

ادامه مطلب »
آلودگی‌های زیست محیطی
شهرها و صنایع
city and industry pollution
cities and circular economy

علاوه بر فاضلاب‌های آلوده، منابع اصلی گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌روند

پلاستیک
Plastic and pollution
plastic and circular economy

از مهم‌ترین عناصر آلودگی در سیاره زمین

اکوسیستم
ecosystem pollution
biodiversity and circular economy

اکوسیستم و زیست‌بوم

علم و آموزش در حوزه زیست محیطی

علوم جدید در حوزه محیط‌زیست، نبض حیات فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است

فقر آموزش، فقر مدیریت و فقر فرهنگی را موجب می‌شود؛ حاصل آن هرز منابع و آلودگی محیط‌زیست در مقیاس وسیع است. آموزش پل انتقال دانش برای اجرای عملی اقدامات زیست‌محیطی است.

climate change

تغییرات آب و هوا

تغییرات اقلیمی بزرگترین معضل زیست‌محیطی پیش‌رو ما

سایر مقاله‌ها