شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

توسعه غایت اهداف اقتصادی کشورها

توسعه مسیری که تمام امکانات بشر در جهت تحقق آن است

توسعه پایدار مسیری که در آن تمامی نسل‌های یک کشور می‌توانند از منابع حاضر بهره گیرند وحیات خود را حفظ کنند

توسعه پایدار، مفاهیم و اهداف

  • اهداف توسعه پایدار (SDGs) که به عنوان اهداف جهانی نیز شناخته می‌شود، در سال 2015 توسط سازمان ملل متحد به عنوان یک فراخوان جهانی برای اقدام برای پایان دادن به فقر، حفاظت از کره زمین و تضمین اینکه تا سال 2030 همه مردم از صلح و رفاه برخوردار شوند، تصویب شد.
  • 17 SDG یکپارچه هستند؛ اقدام در یک زمینه بر نتایج در حوزه‌های دیگر تأثیر می‌گذارد و توسعه باید پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را متعادل کند.
  • کشورها متعهد شده‌اند که پیشرفت را برای کشورهای فقیر، کمتر توسعه‌یافته و عقب‌مانده، در اولویت قرار دهند. اهداف توسعه پایدار برای پایان دادن به فقر، گرسنگی، ایدز و تبعیض علیه زنان و دختران طراحی شده است.
  • خلاقیت، دانش، فناوری و منابع مالی همه جامعه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در هر زمینه‌ای ضروری است.
sustainable degvelopment goals

مسیر توسعه پایدار

اقتصاد چرخشی
تولید و مصرف مسئولانه

اقتصاد چرخشی و اقتصاد سبز که در آن تولید و مصرف باید به سمت پایداری و استفاده مجدد از منابع دوریز حرکت کنند

منابع تجدیدپذیر
منابع تجدیدپذیر

منابع تجدیدپذیر، تولید پایدار و توسعه پایدار ، استراتژی اقتصادی کشورهای پیشرفته

توسعه و هوش مصنوعی
صنعت نوآوری و زیرساخت

ثروتمندترین کشوره و بزرگترین اقتصادها تا سال 2030، آنان که در هوش مصنوعی پیشتاز هستند

مبارزه با فقر
پایان دادن به فقر

مسیر توسعه به خودی خود، تقاضای نیروی کار، توزیع ثروت و درآمد و نهایتا کاهش فقر و نابرابری را موجب می‌شود

گالری تصاویر و ویدئوها

اقتصاد چرخشی
منابع تجدیدپذیر
منابع تجدیدپذیر
هوش مصنوعی
مبارزه با فقر
اقتصاد چرخشی

سوخت های فسیلی مسیر رو به پایان اقتصادهای وابسته به سوخت‌های فسیلی

اقتصاد چرخشی
اقتصاد چرخشی

اقتصاد چرخشی

منابع تجدیدپذیر
منابع تجدیدپذیر

منابع تجدیدپذیر

هوش مصنوعی
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

مطالب اخیر

دورنمای اقتصاد کامل‌ترین مرجع در تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی و توسعه پایدار

Clean Water and Sanitation

اهداف توسعه پایدار | هدف 6 – آب تمیز و بهداشتی

سازمان ملل توضیح می‌دهد: “آب پاک یک نیاز اساسی بشر است و باید به‌راحتی در دسترس همه باشد. برای دستیابی به این هدف، آب شیرین کافی در کره زمین وجود دارد. اما به دلیل زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ضعیف، هر ساله میلیون‌ها تن از انسان‌ها – بیشتر آن‌ها کودک هستند – به دلیل بیماری‌های مرتبط با تامین آب، نظافت (اجابت مزاج) و بهداشت ناکافی می‌میرند.”

ادامه مطلب »
550.1551362487

توسعه چیست؟ | معیارهای متعارف، نگرش‌های جدید

در رویکردهای جدید اقتصاد توسعه، صرف افزایش درآمد و ثروت کشور نمی‌تواند معرف توسعه اقتصادی باشد بلکه تعاریفی مانند شادی مردم، عزت‌نفس انسانی، حتی توانایی انتخاب کردن افراد وارد ادبیات بررسی توسعه اقتصادی جوامع شده‌اند.

ادامه مطلب »