شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

اهداف توسعه پایدار چیست؟ | 17-SDG

اهداف توسعه پایدار (SDGs) که به عنوان اهداف جهانی نیز شناخته می شود، در سال 2015 توسط سازمان ملل متحد به عنوان یک فراخوان جهانی برای اقدامی عملی و پایدار برای پایان دادن و ریشه‌کن کردن فقر، حفاظت از کره زمین و تضمین اینکه تا سال 2030 همه مردم از صلح و رفاه برخوردار شوند، تصویب شد.

هفده هدف توسعه پایدار (Sustainable Development Goals) یا 17-SDG چشم‌اندازهایی یکپارچه هستند
آن‌ها تشخیص می‌دهند که اقدام در یک زمینه بر نتایج در حوزه‌های دیگر تأثیر می گذارد و توسعه باید هم‌زمان پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را در تعادل نگه دارد.

کشورها متعهد شده‌اند که پیشرفت را برای کسانی که عقب‌تر هستند در اولویت قرار دهند. اهداف توسعه پایدار برای پایان دادن به فقر، گرسنگی، ایدز و تبعیض علیه زنان و دختران طراحی شده است.

خلاقیت، دانش، فناوری و منابع مالی همه جامعه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در هر زمینه‌ای ضروری است.

اهداف توسعه پایدار جهانی - 17 هدف برنامه توسعه سازمان ملل

17- هدف اصلی توسعه پایدار | 17-SDG

 1. پایان دادن به فقر
 2. از بین بردن گرسنگی و تامین امنیت غذایی در سراسر جهان
 3. تامین سلامت و رفاه اجتماعی بشر
 4. آموزش با کیفیت برای تمامی کسانی که می‌خواهند
 5. تساوی یا عدالت جنسیتی، حمایت و حفاظت از حقوق زنان و دختران دنیا
 6. دسترسی به آب سالم و پایدار (مدیریت پایدار منابع آب جهانی)
 7. توسعه منابع انرژی پایدار، تجدیدپذیر و نوین سازگار با مسائل زیست‌کحیطی (انرژی پاک و مقرون به صرفه)
 8. رشد اقتصادی پایدار، تامین شغل برای نیروی کار و بهره‌ور که لیاقت نقش‌آفرینی در توسعه جهان را دارند
 9. صنعت، نوآوری و زیرساخت؛ توزیع نوآوری‌ها و زیرساخت‌های صنعتی در سراسر جهان به‌خصوص کشورهای عقب‌مانده
 10. کاهش نابرابری‌ها در کشورها (بین احزاب یا دولت و مردم) و بین کشورها
 11. توسعه شهرها و جوامع به‌صورت پایدار (و مقاوم در مقابل تغییرات اقتصادی، زیست‌محیطی)؛ شهرها و جوامع پایدار
 12. مصرف و تولید مسئولانه، ساخت الگوهای تولید و مصرف بر پایه چرخه‌های پایدار
 13. برنامه‌ریزی و اقدام فوری در مقابل تغییرات اقلیمی
 14. حفاظت و بهره‌مندی پایدار از حیات زیر آب؛ تضمین پایداری در چرخه حیات اقیانوس‌ها، دریاها، و منابع دریایی
 15. زندگی در خشکی؛ حفاظت از پوشش‌های گیاهی و حیوانی در خشکی‌های جهان. مبارزه با تخریب جنگل‌ها، گسترش بیابان‌ها و از بین بردن موجودات
 16. صلح، عدالت و نهادهای قوی؛ گسترش صلح و عدالت در همه مناطق جهان، از طریق تاسیس نهادهای قوی در نقاط مهم
 17. مشارکت جهانی برای نیل به اهداف؛ پیوستن به سازمان‌های جهانی و همکاری بین‌المللی برای توسعه اقتصادی واجتماعی در چهارچوب اهداف مطروحه

منبع : برنامه توسعه سازمان ملل متحد

نظر شما