شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

اقتصاد رفتاری

اقتصاد رفتاری علم مطالعه رابطه روانشانسی با نحوه تصمیم‌سازی افراد در امور اقتصادی است. دورنمای قصد دارد مطابق با رسالت خود یعنی بررسی رویکردهای نوین اقتصادی در حوزه‌های مختلف، بخش اقتصاد رفتاری را در قالب مقالات جالب و جذاب تقدیم حضور علاقه‌مندان کند.