رسانه اقتصادی اجتماعی ایران
دورنمای اقتصاد

ردپای آب چیست؟

رد به جای مانده از رفتار روزمره ما و آنچه برای تولید محصولات و خدمات با محیط‌زیست انجام می‌دهیم بر منابع "ردپای آب"…