رسانه اقتصادی اجتماعی ایران
دورنمای اقتصاد
جست‌وجوی دسته‌بندی

اقتصاد به زبان ساده

توضیح و تفسیر واژگان و مفاهیم اقتصادی به زبانی ساده

مدل رشد سولو (مدل ریاضی) | به زبان ساده

سولو یکی از نوابغ اقتصادی دنیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد، مدلی برای تحلیل تاثیر عوامل مختلف تولید بر تغییرات آن ارائه کرد که همچنان در بسیاری پژوهش‌ها خصوصا بررسی رشد تولید ناخالص کشورها و قیاس جزئیات موثر بر آن کاربرد دارد. در این