شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

اقتصاد به زبان ساده

توضیح و تفسیر واژگان و مفاهیم اقتصادی به زبانی ساده

آشنایی با مکاتب اقتصادی | مکتب تاریخی قدیم ( Historical school of economics)

تاریخی یعنی بهره‌گیری از تاریخ در بررسی‌ها و مطالعات اجتماعی و اقتصادی. پیشگامان این مکتب، بآدام مولر، سیسموندی، سن سیمون، آگوست کُنت و فردریک لیست را نام برد.

چرا کشورهای فقیرتر و توسعه نیافته، سریع‌تر از کشورهای پیشرفته رشد می‌کنند؟

کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای ثروتمند رشد اقتصادی سریعی را تجربه می‌کنند، نیروی کار ارزان و بهره‌وری بالا راز اصلی این فرآیند است و چالش اصلی آن حفظ کردن این روند است