رسانه اقتصادی اجتماعی ایران
دورنمای اقتصاد
جست‌وجوی دسته‌بندی

اقتصاد به زبان ساده

توضیح و تفسیر واژگان و مفاهیم اقتصادی به زبانی ساده

اقتصاد رفتاری | سوگیری برجسته‌سازی ابزاری قدرتمند در سیاست‌گذاری

در سوگیری برجسته‌ساز، سیاست‌گذاران کلان، یا عرضه‌کنندگان در بازارهای اقتصادی، برخی اطلاعات را در ذهن افراد برجسته‌تر کرده تا به کمک آن رفتار مردم به سمتی خاص هدایت شود. دلیل کارکرد این رویه به این دلیل است که ساختار ذهنی انسان از قبل این…

مفهوم اقتصاد | اقتصاد خطی

در اقتصاد خطی، سیستم اقتصادی از تخصیص منابع اولیه شروع و به مصرف یا دورانداختن تولیدات ختم می‌شود. یک خط که در آن فرآیندها به‌صورت سری‌وار پشت سرهم قرار گرفته‌اند. در اقتصاد خطی بخشی از منابع دائما هرز می‌روند و مواد دورریختنی به محیط زیست…

اعتماد و رشد اقتصادی

شاید باورش سخت باشد اما اعتماد مردم به سیستم اقتصادی آن‌چنان مهم و پر اهمیت است که بهای فقدان آن می‌تواند عقیم ماندن کلان‌ترین سیاست‌های اقتصادی باشد. اگر بخواهید نقش اعتماد در سیستم اقتصادی را با متر پول برآورد کنید شاید قیمت آن میلیاردها…