شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

EcoViews.ir Logo
جست‌وجوی دسته‌بندی

اقتصاد به زبان ساده

توضیح و تفسیر واژگان و مفاهیم اقتصادی به زبانی ساده

افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ | آیا شدنی است؟ (دکتر محمد طبیبیان)

دکتر طبیبیان به بیانی شیوا و بسیار ساده توضیح می‌دهد که اگر دولت‌مردان در تعیین حداقل دستمزد منطق اقتصادی را درنظر نگیرند پیامد آن بیکاری بیشتر، تورم بالاتر، کاهش قدرت خرید خواهد بود.

آموزش مبانی علم اقتصاد | جلسه اول؛ بخش اول معرفی علم اقتصاد

مدرس: حسین عباسی، استاد دانشگاه مریلند منبع : کانال تلگرامی اکونومیا فهرست مطالب: چند مشاهده از یک متغیر اقتصادی: درآمد سرانهانتخاب و انگیزه‌هاتحلیل هزینه و فایدهمفاهیم اقتصادی متن مقاله و ویدئو جلسه اول آموزش مبانی اقتصاد

مفهوم فساد به زبان ساده

این تعریف گسترده‌تر نه تنها سیاستمدار و کارمند دولتی، بلکه مدیر عامل و مدیر مالی یک شرکت، سردفتر اسناد رسمی، سرپرست تیم عملیاتی در محل کار، مدیر یا مسئول پذیرش در یک مدرسه یا بیمارستان خصوصی، مربی یک تیم فوتبال، امین خانواده و غیره را نیز…