شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

خواندنی ها

مطالبی در وصف رویدادهای داخلی و جهانی از منظر اقتصادی واجتماعی. محتوای این بخش از بین مقالات و یادداشت های پر بازدید خبری در رسانه های کشور یا نویسندگان معتبر جمع آوری و در دورنمای اقتصاد منتشر می شود.

پول تورمی

کل جامعه بدهی اولیه از فروش کالایی را قبول کرده و مبادله می کنند. پول نماینده یک رابطه اجتماعی و توافقی اجتماعی…