رسانه اقتصادی اجتماعی ایران
دورنمای اقتصاد
جست‌وجوی دسته‌بندی

اقتصاد به زبان ساده

توضیح و تفسیر واژگان و مفاهیم اقتصادی به زبانی ساده

انگیزه هسته اصلی تمام نظریه های اقتصادی ؛ مفهوم انگیزه اقتصادی به زبان ساده

ایجاد کردن انگیزه و استفاده درست از آن قوی ترین ابزار در بهبود فضای کسب و کار است. اهمیت انگیزه به‌حدی است که آن را هسته اصلی مطالعات و تئوری‌های اقتصادی می‌دانند.

مفهوم بیکاری به زبان ساده

شاغل و بیکار کدامند؟ در بیان نرخ بیکاری تعریف دقیق واژگان کار، شاغل و بیکار لازم است. اما در مورد چه کسانی این تعاریف معنادار می‌شود؟ آیا کودکانی که تخصص لازم در زمینه‌ای را دارا بوده و مشتاق انجام کار هستند، ولی به آنها کاری پیشنهاد

مفهوم هزینه فرصت به زبان ساده

هزینه فرصت به زبان ساده با یک مثال ساده شروع کنیم فرض کنید شما یک مکانیک ماهر هستید. آخر هفته به خانواده قول داده‌اید که با آنها به پارک بروید. روزهای پنج‌شنبه شما تا ظهر کار می‌کنید. پنج‌شنبه این هفته درست وقتی که می‌خواهید مغازه