شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش هفتم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دورنمای اقتصاد قصد دارد تا دوره آموزشی درس اقتصاد مهندسی دکتر سیدحسین سجادی‌فر را به صورت ویدئویی و رایگان در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد.


طرح درس کلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه: اقتصاد مهندسی چیست؟
فصل اول: کلیات
ـ تصمیم‌گیری
ـ سرمایه‌گذاری
ـ واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی سرمایه‌گذاری
بخش اول : مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
فصل دوم: اصول پایه‌ای اقتصاد مهندسی
ـ بهره
ـ ارزش زمانی پول
ـ تعادل
ـ نرخ بازگشت سرمایه (ROR)
ـ حداقل نرخ جذب کننده (MARR)
ـ پارامترها و شکل فرآیند مالی
ـ مسایل فصل دوم
فصل سوم : معرفی و کاربرد فاکتورها
ـ روابط بین P ، F  و A
ـ جدول فاکتورها
ـ محاسبات ارزش فعلی، ارزش آتی و پرداخت مساوی
ـ مسایل فصل سوم
ـ فصل چهارم :  حالت‌های خاص فرآیند مالی
ـ شیب یکنواخت ؛ رابطه بین P و G ؛ رابطه بین A و G
ـ مسایل فصل چهارم
ـ فصل پنجم : نرخ اسمی و نرخ مؤثر
ـ مسائل فصل پنجم
بخش دوم : تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها
ـ فصل ششم : روش ارزش فعلی (PV)
ـ مسایل فصل ششم
ـ فصل هفتم : روش یکنواخت سالانه (A)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ مسائل فصل هفتم
ـ فصل هشتم : روش نرخ بازده داخلی (IRR)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی
ـ مسائل فصل هشتم
ـ فصل نهم : روش نسبت منافع به مخارج (B/C)
ـ مسائل فصل نهم

جهت مشاهده لینک آموزشی بخش اول تا ششم می توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش اول |دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش دوم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش سوم | دکتر سید حسین سجادی فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش چهارم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش پنجم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش ششم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

آموزش اقتصاد مهندسی | دکتر سید حسین سجادی‌فر | بخش هفتم

یا می توانید برای دیدن ویدئو به لینک مراجعه نمایید.

فصل ششم | روش ارزش فعلی


مقایسه اقتصادی پروژه ها، با اهمیت ترین نوع تصمیم گیری برای هر مدیر است.روش ارزش فعلی present worth method یکی از مهمترین و ساده ترین تکنیک های اقتصاد مهندسی است.

کاربرد کلیه تکنیک های اقتصاد مهندسی در مقایسه اقتصادی پروژه ها دارای نتیجه یکسان می باشد.کلیه تکنیک های اقتصاد مهندسی در این بخش برای پروژه های ناسازگار کاربرد دارند.

پروژه های ناسازگار پروژه هایی هستند که با انتخاب یکی از آنها، پروژه های دیگر اجرا نشوند و در حقیقت وابستگی و یا رابطه ای بین پروژه ها نباشد و پروژ ها مستقل از هم هستند.

در صورت وجود وابستگی بین پروژه ها معمولا از zero-one programming استفاده می شود.


چنانچه ارزش فعلی خالص net present worth(npw) به ازای حداقل نرخ جذب کننده برای یک پروژه کوچکتر از صفر باشد (npw<0) آن پروژه غیر اقتصادی خواهد بود.

npw<0 مشخص کننده این حقیقت است که ارزش فعلی هزینه ها بیش از ارزش فعلی درآمدهاست و چنانچه npw>0 باشد پروژه اقتصادی است.

در مقایسه اقتصادی چند پروژه ، پروژه ای که دارای ارزش فعلی خالص بیشتری باشد، اقتصادی ترین خواهد بود.اگر فقط هزینه های مختلف پروژه ها در اختیار باشد،اقتصادی ترین پروژه ، پروژه ای است که دارای کمترین ارزش فعلی هزینه هاست.

آموزش رایگان اقتصاد مهندسی

فرض می شود که بازده دو ماشین یکسان است بنابراین درآمد سالیانه نقشی در مقایسه اقتصادی دو پروژه ندارد.

آموزش رایگان اقتصاد مهندسی

پروژه A اقتصادی است.

مثال ) هزینه اولیه 48000، ارزش اسقاطی 5000، درآمد سالیانه 15000، هزینه تعمیرات و نگهداری سالیانه 3500، پیش بینی شده است.طول عمر پروژه 4 سال و حداقل نرخ جذب کننده 20% در سال می باشد

آموزش رایگان اقتصاد مهندسی

حالت دوم : عمر پروژه ها نابرابرند

آموزش رایگان اقتصاد مهندسی
آموزش رایگان اقتصاد مهندسی

As اقتصادی تر است.

مثال)یک شرکت قطعات الکترونیکی برای حمل و نقل قطعات در طرح را بررسی میکند طرح 1 شامل خرید دو لیفتراک و تعدادی پالت و طرح 2 شامل یک نقاله مکانیکی می باشد اگر حداقل نرخ جذب کننده شرکت 15% در سال باشد .کدام طرح انتخاب می شود.

آموزش رایگان اقتصاد مهندسی
آموزش رایگان اقتصاد مهندسی

حالت سوم : عمر پروژه ها نامحدود

آموزش رایگان اقتصاد مهندسی

مثال ) یک سد کوچک دارای هزینه اولیه 15000 واحد پولی و همچنین سرمایه گذاری جدیدی در سال دهم خواهد داشت.هزینه سالیانه در چهار سال اول 5000 واحد پولی و از سال پنجم به بعد 8000 واحد پولی خواهد بود این سیستم هر 13 سال یکبار نیاز به تعمیرات کلی داردکه مبلغ آن 15000 واحد پولی پیش بینی می شود اگر نرخ بازگشت سرمایه 5% در سال در نظر گرفته شود و درآمد سالیانه این پروژه 20000 واحد پولی باشد آیا ایجاد این سیستم آبیاری اقتصادی است؟

آموزش رایگان اقتصاد مهندسی

هزینه یکنواخت 5000 را از سال اول تا بی نهایت و هزینه یکنواخت 3000 را از سال پنجم تا بی نهایت که باید به سال اول انتقال داده شود

آموزش رایگان اقتصاد مهندسی

دکتر سیدحسین سجادی فر

نظر شما