شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش ششم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دورنمای اقتصاد قصد دارد تا دوره آموزشی درس اقتصاد مهندسی دکتر سیدحسین سجادی‌فر را به صورت ویدئویی و رایگان در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد.


طرح درس کلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه: اقتصاد مهندسی چیست؟
فصل اول: کلیات
ـ تصمیم‌گیری
ـ سرمایه‌گذاری
ـ واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی سرمایه‌گذاری
بخش اول : مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
فصل دوم: اصول پایه‌ای اقتصاد مهندسی
ـ بهره
ـ ارزش زمانی پول
ـ تعادل
ـ نرخ بازگشت سرمایه (ROR)
ـ حداقل نرخ جذب کننده (MARR)
ـ پارامترها و شکل فرآیند مالی
ـ مسایل فصل دوم
فصل سوم : معرفی و کاربرد فاکتورها
ـ روابط بین P ، F  و A
ـ جدول فاکتورها
ـ محاسبات ارزش فعلی، ارزش آتی و پرداخت مساوی
ـ مسایل فصل سوم
ـ فصل چهارم :  حالت‌های خاص فرآیند مالی
ـ شیب یکنواخت ؛ رابطه بین P و G ؛ رابطه بین A و G
ـ مسایل فصل چهارم
ـ فصل پنجم : نرخ اسمی و نرخ مؤثر
ـ مسائل فصل پنجم
بخش دوم : تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها
ـ فصل ششم : روش ارزش فعلی (PV)
ـ مسایل فصل ششم
ـ فصل هفتم : روش یکنواخت سالانه (A)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ مسائل فصل هفتم
ـ فصل هشتم : روش نرخ بازده داخلی (IRR)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی
ـ مسائل فصل هشتم
ـ فصل نهم : روش نسبت منافع به مخارج (B/C)
ـ مسائل فصل نهم

جهت مشاهده لینک آموزشی بخش اول تا پنجم می توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش اول |دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش دوم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش سوم | دکتر سید حسین سجادی فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش چهارم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش پنجم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

آموزش اقتصاد مهندسی | دکتر سید حسین سجادی‌فر | بخش ششم

برای دیدن ویدئو به لینک مراجعه نمایید.

نرخ های اسمی و موثر

نرخ اسمی سالیانه 8% می باشد.
نرخ 8% در سال ولی بهره هر شش ماه یکبار دریافت می شود

1 2

رابطه بین دو نرخ موثر و اسمی

3 1

مثال ) شخصی قصد دارد 10000 واحد پولی را اکنون ، 30000 واحد پولی را 4 سال دیگر در چنین روزی و 15000 واحد پولی را شش سال دیگر در چنین روزی با نرخ بهره سالیانه 6 % پس انداز نماید. در صورتیکه بهره هر شش ماه یک بار به پس انداز تعلق گیرد ارزش آینده این پس انداز ها پس از 10 سال چقدر خواهد بود :

راه حل دوم : چون نرخ بهره هر شش ماه یکبار پرداخت می شود
بنابراین مدت زمان دو برابر و نرخ بهره سالیانه نصف می شود.

5 1

مرکب شدن پیوسته(continuous compounding)

مثال ) فرض کنید شخصی 10000 واحد پولی در سال در بانکی پس انداز کند نرخ بانک 12% مرکب پیوسته می باشد، ارزش فعلی و ارزش آینده این پرداخت های مساوی را پس از دهمین پس انداز محاسبه نمائید؟

اقتصاد مهندسی دوره رایگان
نظر شما