شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

پربازدیدها
behavioral economics

نظریه سیستم دوگانه

dual system احساس و منطق

دانیل کاهنمن در مدل‌سازی فرآیند تصمیم‌سازی انسان، اثبات کرد مغز انسان هنگام تصمیم‌گیری از سیستم دوگانه استفاده می‌کند، این نظریه نشان می‌دهد چرا قضاوت‌ها و تصمیمات ما اغلب با مفاهیم رسمی عقلانیت مطابقت ندارند
  • سیستم 1

    شامل فرآیندهای فکری است که شهودی، خودکار، مبتنی بر تجربه و نسبتاً ناخودآگاه هستند
  • سیستم 2

    بازتابی، کنترل شده، مشورتی و تحلیلی تر است

عنوان پریمیوم

سوگیری‌های شناختی

تلنگرهای رفتاری

پرواضح انسان در بسیاری مواقع فرآیند تصمیم‌سازی خود را با درنظرگرفتن احساسات انجام می‌دهد. ممکن است انسان در انجام تصمیمات خود دچار خطای شناختی شود و به خود و جامعه آسیب وارد کند.

تلنگرها یا سُقُلمه، اشاره‌هایی است که به در شرایط مختلف به انسان‌ها می‌شود تا بهتر تصیم بگیرند.


تلنگرها در حقیقت راهی برای هدایت رفتار انسان به سمت انجام عمل بهتر است:

  • در اجرای تلنگرها هیچ اجباری نیست
  • هیچ گزینه‌ای از انتخابات فرد حذف نمی شود
  • برای گزینه بدتر هیچ جریمه‌ای در کار نیست
nudge
تلنگرهای رفتاری
کاربرد اقتصاد رفتاری در مدیریت منابع آب

تلنگرهای رفتاری در مدیریت تقاضای آب شهری | مطالعه موردی: شهر کیپتاون- آفریقای جنوبی

پژوهش پیشروی، نخستین پژوهش در راستای تاثیر افزایش نقش برجستگی (اهمیت) و هنجارهای اجتماعی در مدیریت تقاضای آب در کشورهای در حال توسعه است. نتایج پژوهش، نشان از کارآمدی مولفه‌های اقتصاد رفتاری در راستای مدیریت تقاضای آب دارد و راهنمایی بسیط برای مدیریت و دست‌اندکاران صنعت آب و فاضلاب کشور در راستای استفاده از مولفه‌های اقتصاد رفتاری در مدیریت تقاضای آب است.

بیشتر بخوانید
سایر مقاله‌ها
behavioral economics

اقتصاد رفتاری | سوگیری برجسته‌سازی ابزاری قدرتمند در سیاست‌گذاری

در سوگیری برجسته‌ساز، سیاست‌گذاران کلان، یا عرضه‌کنندگان در بازارهای اقتصادی، برخی اطلاعات را در ذهن افراد برجسته‌تر کرده تا به کمک آن رفتار مردم به سمتی خاص هدایت شود. دلیل کارکرد این رویه به این دلیل است که ساختار ذهنی انسان از قبل این ساختار را دارد و کافی است سیاست‌گذار به درستی نقطه مورد نظر (اطلاعات برجسته) را شناسایی کرده تا…

بیشتر بخوانید »
کاربرد اقتصاد رفتاری در مدیریت منابع آب

تلنگرهای رفتاری در مدیریت تقاضای آب شهری | مطالعه موردی: شهر کیپتاون- آفریقای جنوبی

پژوهش پیشروی، نخستین پژوهش در راستای تاثیر افزایش نقش برجستگی (اهمیت) و هنجارهای اجتماعی در مدیریت تقاضای آب در کشورهای در حال توسعه است. نتایج پژوهش، نشان از کارآمدی مولفه‌های اقتصاد رفتاری در راستای مدیریت تقاضای آب دارد و راهنمایی بسیط برای مدیریت و دست‌اندکاران صنعت آب و فاضلاب کشور در راستای استفاده از مولفه‌های اقتصاد رفتاری در مدیریت تقاضای آب است.

بیشتر بخوانید »

دانلود رایگان PDF | اقتصاد رفتاری

BASIC PRINCIPLES OF BEHAVIORAL ECONOMICS AND PROSPECTS FOR THEIR APPLICATION IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM
BASIC PRINCIPLES OF BEHAVIORAL ECONOMICS AND PROSPECTS FOR THEIR APPLICATION IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM
By Anastasia C. Wilson Behavioral Economics In Context Applications for Development, Inequality & Discrimination, Finance, and Environment
By Anastasia C. Wilson Behavioral Economics In Context Applications for Development, Inequality & Discrimination, Finance, and Environment
Advances in Behavioral Economics Edited by C O L I N F. C A M E R E R , G E O R G E L O E W E N S T E I N , and M AT T H E W R A B I N
Advances in Behavioral Economics Edited by C O L I N F. C A M E R E R , G E O R G E L O E W E N S T E I N , and M AT T H E W R A B I N
Introduction by Gerd Gigerenzer THE BEHAVIORAL ECONOMICS GUIDE Alain Samson
Introduction by Gerd Gigerenzer THE BEHAVIORAL ECONOMICS GUIDE Alain Samson
0 +

YEARS OF EXPERIENCE