شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

ساخت پارک‌ها در اروپا و نجات جان هزاران نفر

اگر اروپا پارک‌های بیشتری می‌ساخت می‌توانست جان هزاران نفر را نجات دهد.

در شرایطی که به غول‌های اقتصادی توصیه می‌شود از میزان آلاینده‌های خود بکاهند و اقتصاد کم‌کربن را در دستور کار قرار دهند، اکنون برخی کشورها به فکر قدم‌های بزرگتری برای حفاظت و بهره‌برداری سازگار با محیط‌زیست افتاده‌اند.


ساخت پارک‌ها در اروپا که بواسطه نقشی که در بهبود محیط‌زیست دارند به کاهش نرخ مرگ و میر خصوصا بیماری‌های قلبی منجر می‌شود.

ساخت پارک‌ها و جلوگیری از مرگ سالانه 43 هزار نفر !

پژوهشگران به داده‌های هزار شهر در قاره اروپا نگاه انداختند و دریافتند در صورتی که هر شهر خط مشی‌هایی برای دسترسی به پارک‌ها، بیشه‌ها وآبراه‌ها دنبال کند، می‌توان از مرگ سالانه 43 هزار نفر اجتناب کرد.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، هیچ خانه‌ای نباید بیش از 300 متر از حداقل نیم هکتار فضای سبز فاصله داشته باشد.

اما 62 درصد از کسانی که در شهرهای اروپا زندگی می‌کنند، از این دسترسی بی‌بهره‌اند، به خصوص کسانی که در محلات فقیرتر زندگی می‌کنند.

قاعده 300-30-3

یکی از متخصصان جنگلداری به نام سسیل کونیجنندایک قاعده‌ای به نام 300-30-3 را برای طراحان شهری پیشنهاد می‌کند.

بر اساس این رویکرد هر شهروندی باید بتواند 3 درخت را از خانه‌اش تماشا کند، به 30 درصد از پوشش درختی در محلاتش دسترسی داشته باشد و بیش از 300 متر از یک پارک فاصله نداشته باشد.

همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد صرف کردن زمان در فضای سبز ریسک بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد.

ویدئو ساخت پارک‌ها در اروپا

نظر شما