شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

اهداف توسعه پایدار | هدف1- پایان‌ دادن به فقر


ریشه کن کردن فقر در همه اشکال آن، یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌روی بشر است.

در حالی که بین سال‌های 1990 تا 2015 تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند بیش از نصف کاهش یافته است، بسیاری از آن‌ها هنوز برای تامین اساسی‌ترین نیازهای انسانی تلاش می‌کنند.


تا سال 2015، حدود 736 میلیون نفر هنوز با کمتر از 1.90 دلار آمریکا در روز زندگی می‌کردند. بسیاری از آنها فاقد غذا، آب آشامیدنی تمیز و بهداشت هستند.


رشد سریع در کشورهایی مانند چین و هند میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده است، اما پیشرفت نابرابر بوده است.
برای مثال زنان بیشتر از مردان فقیر هستند زیرا کار، تحصیلات و دارایی کمتری دارند.


پیشرفت در سایر مناطق نیز محدود بوده است، مانند جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا، که 80 درصد از کسانی را تشکیل می‌دهند که در فقر شدید زندگی می‌کنند.


تهدیدهای جدید ناشی از تغییرات آب و هوایی، درگیری‌ها و ناامنی غذایی به این معناست که برای رهایی مردم از فقر به کار بیشتری نیاز است.


اهداف توسعه پایدار تعهدی جسورانه برای پایان دادن به آنچه آغاز کرده‌ایم و پایان دادن به فقر در همه اشکال و ابعاد تا سال 2030 است.


این شامل هدف قرار دادن آسیب‌پذیرترین افراد، افزایش منابع و خدمات اساسی و حمایت از جوامع متاثر از درگیری‌ها و بلایای مرتبط با آب و هوا است.

آمارهای فقر در دنیا 2022

14


16


اهداف ریشه‌ک کردن فقر

  • تا سال 2030، طبق تعاریف ملی، نسبت مردان، زنان و کودکان در تمام سنین در همه ابعاد فقر را حداقل به نصف کاهش دهند.
  • اجرای سیستم‌ها و اقدامات مناسب در زمینه حمایت اجتماعی برای همه طبقات جامعه،، رسیدن به نقطه حمایت پایدار فقرا و قشر آسیب‌پذیر (تا سال 2030)
  • تا سال 2030، اطمینان حاصل شود که همه مردان و زنان، به ویژه اقشار فقیر و آسیب‌پذیر، از حقوق برابر برای منابع اقتصادی و همچنین دسترسی به خدمات اساسی، مالکیت و کنترل بر زمین و سایر اشکال دارایی، ارث، منابع طبیعی، فناوری جدید و خدمات مالی، از جمله تامین مالی خرد برخوردار باشند
  • تا سال 2030، شرایطی برای بازگشت فقرا و کسانی که در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار دارند، به چرخه اجتماعی و اقتصادی، ایجاد شود و اقداماتی صورت گیرد که قرار گرفتن در معرض آسیب‌پذیری در برابر رویدادهای شدید مرتبط با آب و هوا و سایر شوک‌ها و بلایای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کاهش یابد.
  • حصول اطمینان از بسیج قابل‌توجه منابع از مجاری مختلف، از جمله از طریق افزایش همکاری‌های توسعه، به منظور ارائه ابزارهای مناسب و قابل پیش‌بینی برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها برای پایان دادن به فقر در همه ابعاد آن.
  • ایجاد چارچوب‌های سیاستی صحیح در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، بر اساس استراتژی‌های توسعه حامی ‌فقرا و حساس به جنسیت، برای حمایت از سرمایه گذاری (تسریع شده) در اقدامات ریشه کنی فقر.

منبع: برنامه توسعه سازمان ملل متحد 2022

نظر شما