شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش چهارم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دورنمای اقتصاد قصد دارد تا دوره آموزشی درس اقتصاد مهندسی دکتر سیدحسین سجادی‌فر را به صورت ویدئویی و رایگان در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد.


طرح درس کلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه: اقتصاد مهندسی چیست؟
فصل اول: کلیات
ـ تصمیم‌گیری
ـ سرمایه‌گذاری
ـ واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی سرمایه‌گذاری
بخش اول : مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
فصل دوم: اصول پایه‌ای اقتصاد مهندسی
ـ بهره
ـ ارزش زمانی پول
ـ تعادل
ـ نرخ بازگشت سرمایه (ROR)
ـ حداقل نرخ جذب کننده (MARR)
ـ پارامترها و شکل فرآیند مالی
ـ مسایل فصل دوم
فصل سوم : معرفی و کاربرد فاکتورها
ـ روابط بین P ، F  و A
ـ جدول فاکتورها
ـ محاسبات ارزش فعلی، ارزش آتی و پرداخت مساوی
ـ مسایل فصل سوم
ـ فصل چهارم :  حالت‌های خاص فرآیند مالی
ـ شیب یکنواخت ؛ رابطه بین P و G ؛ رابطه بین A و G
ـ مسایل فصل چهارم
ـ فصل پنجم : نرخ اسمی و نرخ مؤثر
ـ مسائل فصل پنجم
بخش دوم : تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها
ـ فصل ششم : روش ارزش فعلی (PV)
ـ مسایل فصل ششم
ـ فصل هفتم : روش یکنواخت سالانه (A)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ مسائل فصل هفتم
ـ فصل هشتم : روش نرخ بازده داخلی (IRR)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی
ـ مسائل فصل هشتم
ـ فصل نهم : روش نسبت منافع به مخارج (B/C)
ـ مسائل فصل نهم

جهت مشاهده لینک آموزشی بخش اول و دوم می توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش اول |دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش دوم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش سوم | دکتر سید حسین سجادی فر

آموزش اقتصاد مهندسی | دکتر سید حسین سجادی‌فر | بخش چهارم

برای دیدن ویدئو به لینک مراجعه نمایید.

ارزش فعلی، ارزش آینده و ارزش یکنواخت | مثال

تشریح مثال‌ها کاربردی برای ارزش فعلی، ارزش آینده و ارزش یکنواخت

مثال : شرکت x یک ماشین کشاورزی را خریداری می کند. 50000 واحد پولی را نقداً می پردازد و قرار است از سه سال بعد به مدت 6 سال همه ساله 5000 واحد پولی بپردازد اگر حداقل نرخ جذب کننده شرکت 8% در سال فرض شود،ارزش فعلی ماشین کشاورزی چقدر است ؟

آموزش جامع اقتصاد مهندسی

مثال : ارزش فعلی و درآمد مساوی یکنواخت را در فرآیند مالی زیر محاسبه کنید؟(i=%6)

آموزش جامع اقتصاد مهندسی

الف )با استفاده از روش ارزش فعلی :

آموزش جامع اقتصاد مهندسی

ب ) با استفاده از ارزش آینده :

آموزش جامع اقتصاد مهندسی

نظر شما