شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش سوم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دورنمای اقتصاد قصد دارد تا دوره آموزشی درس اقتصاد مهندسی دکتر سیدحسین سجادی‌فر را به صورت ویدئویی و رایگان در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد.


طرح درس کلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه: اقتصاد مهندسی چیست؟
فصل اول: کلیات
ـ تصمیم‌گیری
ـ سرمایه‌گذاری
ـ واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی سرمایه‌گذاری
بخش اول : مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
فصل دوم: اصول پایه‌ای اقتصاد مهندسی
ـ بهره
ـ ارزش زمانی پول
ـ تعادل
ـ نرخ بازگشت سرمایه (ROR)
ـ حداقل نرخ جذب کننده (MARR)
ـ پارامترها و شکل فرآیند مالی
ـ مسایل فصل دوم
فصل سوم : معرفی و کاربرد فاکتورها
ـ روابط بین P ، F  و A
ـ جدول فاکتورها
ـ محاسبات ارزش فعلی، ارزش آتی و پرداخت مساوی
ـ مسایل فصل سوم
ـ فصل چهارم :  حالت‌های خاص فرآیند مالی
ـ شیب یکنواخت ؛ رابطه بین P و G ؛ رابطه بین A و G
ـ مسایل فصل چهارم
ـ فصل پنجم : نرخ اسمی و نرخ مؤثر
ـ مسائل فصل پنجم
بخش دوم : تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها
ـ فصل ششم : روش ارزش فعلی (PV)
ـ مسایل فصل ششم
ـ فصل هفتم : روش یکنواخت سالانه (A)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ مسائل فصل هفتم
ـ فصل هشتم : روش نرخ بازده داخلی (IRR)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی
ـ مسائل فصل هشتم
ـ فصل نهم : روش نسبت منافع به مخارج (B/C)
ـ مسائل فصل نهم

جهت مشاهده لینک آموزشی بخش اول و دوم می توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش اول |دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش دوم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

آموزش اقتصاد مهندسی | دکتر سید حسین سجادی‌فر | بخش سوم

تشریح فرآیندهای مالی

مثال:اگر شخصی امروز 6000 واحدپولی ، دو سال دیگر در چنین روزی 3000 واحد پولی و 5 سال دیگر در چنین روزی 4000 واحد پولی در بانک با نرخ بهره 5 % پس انداز کند پس از 10 سال از امروز چه مقدار پول در حساب بانکی او خواهد بود؟

آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر
آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر

راه حل دوم:

آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر

مثال :حداقل نرخ جذب کننده شرکت x 5 % در سال است. پیشنهادی بدین قرار به شرکت شده است. از یکسال بعد همه ساله تا 15 سال مبلغ 50000 واحد پولی در طرحی سرمایه گذاری شود و در پایان 15 سال مبلغ 1000000 واحد پولی دریافت شود تصمیم شرکت چیست ؟

آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر

از آنجاکه حداقل نرخ جذب کننده 5 % در سال است بنابراین پیشنهاد اقتصادی نمی باشد.


مثال : به یک سرمایه گذار مبلغ 20000 واحد پولی اکنون و 5000 واحد پولی در سال سوم و 10000 واحد پولی در سال پنجم سرمایه گذاری می کند از حالا چند سال طول می کشد که اصل و فرع سرمایه گذاری های انجام شده توسط او به 100000 واحد پولی برسد ؟(i= %6)

آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر

عدد فوق در صفحه نرخ 6% بین سال های 19 و 20 است که با روش درون یابی داریم : n=19/73

آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر

از آنجا که عبارت طرف راست ، باید برابر 100000شود باید n هایی مختلف در عبارت فوق قرار گیرند تا شرایط درون یابی فراهم گردد:

آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر

با استفاده از روش درون یابی n=19/73 محاسبه می گردد.

نظر شما