شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

خطای توهم سوال تکراری | دکتر فرشاد اکبری سامانی

داستانی نقل می شود که انشتین در سال 1942 برای امتحان نهایی دانشجویانش در رشته فیزیک، سوالاتی طراحی نمود.

دستیارش هنگام جلسه امتحان از او پرسید که آیا درست متوجه شده است و آیا سوالات دقیقا” همان سوالات سال گذشته هستند؟


که انشتین پاسخ داد بله دقیقا” همان سوالات هستند.


دستارش با تعجب پرسید، چرا؟

انشتین با خونسردی گفت:


“سوالات تکراری هستند ولی پاسخ ها تغییر کرده اند.” !!!

سوال‌های تکرای لزوما پاسخ‌های تکراری ندارند!

اگر با دقت در این داستان تامل و تعقل کنیم متوجه خواهیم شد،


بسیاری از پرسش ها وجود دارند که تکراری به نظر می آیند ولی نمی توانیم با پاسخ های تکراری و قدیمی و منسوخ، خودمان را فریب بدهیم.

جهان چگونه پدید آمد؟ ( سوالی برای همه قرون و اعصار )

یک مدل اقتصادی موفق چه ویژگی هایی دارد؟ ( سوالی برای چند نسل )

کدام رشته تحصیلی آینده شغلی بهتری دارد؟ ( سوالی برای نسل حاضر )

اگر باریک تر شویم به سوال های تکراری ای می رسیم که مانند داستان انشتین، تنها پس از گذشت یک دوره زمانی بسیار کوتاه، باید به دنبال پاسخ های متفاوتی بگردیم.

خطای توهم سوال تکراری

اگر شاغل هستیم برای حل مشکلات شغلی خود و پرسش هایی که مطرح هستند نمی توانیم به پاسخ ها و راه حل های سال گذشته یا سال های گذشته اکتفا کنیم.

آنها برای دانش اندوزی و تجربه مفیدند ولی برای حل مشکلات امروز، کارایی لازم را نخواهند داشت.

و یکی از علل نا کارآمدی مدیران، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان این است که برای سوالات یا مشکلات به ظاهر تکراری، صرفا” با اتکا به تجربه ، در پی تکرار پاسخ ها و راه حل های گذشته هستند که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به بار مشکلات ناشی از آنها خواهد افزود.

این مدیران حتی توجه نمی کنند که بسیاری از مشکلات امروز نتیجهُ راه حل های دیروز آنها هستند.

برای حل مشکلات خانواده، صنفی، سازمانی، ملی یا جهانی به راهکارها و پاسخ هایی روزآمد نیاز خواهیم داشت.

و یک پاسخ و راهکار روزآمد، برآیندی خواهد بود از:

  • تجربه،
  • مطالعات مستمر،
  • مشورت با افراد خبره،
  • برخورداری از تفکر عقلانی، سیستمی و منسجم،
  • و البته بهره برداری از فرصت هایی که دیر به دست می آیند و زود از دست می روند.
نظر شما