شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

اقتصاد چرخشی : یک پارادایم جدید | دکتر سیدحسین سجادی‌فر

در این ارائه دکتر سجادی‌فر از متخصصان اقتصاد چرخشی، گذار اقتصاد از فرم خطی با اتلاف منابع، به پارادایم جدید آن یعنی اقتصاد چرخشی که محوریت آن بازیافت، بازتولید، چرخه‌های اقتصادی با زنجیره تامین پایدار، در چهارچوبی سازگار با رویکردهای زیست‌محیطی است را تبیین می‌نمایند.

لیست عناوین

  1. اثرات اقتصاد خطی
  2. معرفی اقتصاد چرخشی
  3. مزایای اقتصاد چرخشی
  4. وضعیت جاری مصرف مواد و انتشار آلودگی
  5. سناریوهای آینده مصرف مواد و انتشار آلودگی
  6. سلسله مراتب استراتژی ها در اقتصاد چرخشی
  7. اقتصاد چرخشی، فرصت چند میلیارد دلاری
  8. مروری بر تجربه های موفق اقتصاد چرخشی

مشاهده ارائه “اقتصاد چرخشی : یک پارادایم جدید”

نظر شما