شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

مجله اقتصادی دورنما

مجموعه‌ هفتگی شامل بررسی روزنامه‌های بین‌المللی و داخلی، ارائه آمار و سری زمانی داده‌های داخلی و خارجی، معرفی و فایل کامل کتاب‌ها، مقالات و گزارش‌ها، ویدئوها، تصاویر، اینفوگرافیک‌های آموزشی در حوزه اقتصاد و آب و محیط زیست