نماد سایت رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

تجربه‌های اقتصاد سبز : کانادا

green economy in world


سیاست های اقتصادی سبز در کانادا انتقال اقتصاد به سوی یک محیط پایدارتر است.

اقتصاد سبز، سبب بهبود رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و کاهش خطرات و کمبودهای محیط زیستی می شود.

جوانب اقتصاد سبز، رشد پایدار درآمد و اشتغال می شود که از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی به سیاستها و اقدام‌هایی که سبب کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن، آلودگی و جلوگیری از دست دادن تنوع زیستی می شود.

آن‌چه در مورد اقتصاد سبز باید بدانید:

اقتصاد سبز

معرفی مالیات سبز

مزایای مالیات سبز


سیاستهای اقتصاد سبز، قانون یا اقدام‌هایی است که توسط نهادهای دولتی مطرح شده و هدف اصلی، توسعه سامانه‌ای پایدار محیطی است.

قدم گذاشتن در مسیر اقتصاد سبز، حرکت در مسیری توسعه پایدار بدون وابستگی به منابع غیرقابل‌تجدیدپذیر و دوری از چالش‌های اتمام منابع توسعه


برخی از این سیاست ها شامل سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی سبز با هدف کاهش انتشار دی-اکسیدکربن و کمک به رشد منابع انرژی تجدیدپذیر است.

سیاست های کلان اقتصادی سبز را می توان در مقیاس بین المللی با موافقت‌نامه‌هایی مانند پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس مورد توجه قرار داد.

اقتصاد سبز در کانادا


طی سال‌های اخیر، سیاست های اقتصاد در سراسر کانادا مطرح و استقرار و ابتکارات تخصصی در سطوح مختلف دولت وجود دارد.

نظر به افزایش بازخورهای سیاست های اقتصاد سبز در کانادا، جهش‌های اجتماعی و فنی در حال تغییر است.

سیاست‌های اقتصاد سبز در کانادا

بیشتر شهروندان کانادایی از سیاست های سبز انرژی و انتقال به اقتصاد سبز حمایت می کنند. سیاست های زیر در راستای اقتصاد سبز در کانادا متصور است:

قیمت‌گذاری راهبردی کربن در کانادا | مسیر کانادا در توسعه اقتصاد سبز

هدف‌های راهبردی دولت کانادا برای قیمت گذاری کربن به شرح موارد زیر است:

مفهوم قیمت‌گذاری کربن:


تعیین قیمت برای کربن در حقیقت ابزاری است برای کنترل رفتار بخش صنعت، در حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای.

قیمت‌گذاری کربن اهرمی برای هدایت رفتار تولید به سمت استفاده از تکنولوژ‌ی‌هایی است که میزان آلایندگی زیست‌محیطی در آن‌ها تا حد امکان پایین است .


قیمت‌گذاری کربن در حقیقت هزینه‌ای است که بخش خصوصی در ازای تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای به دولت پرداخت می‌کند.

این هزینه‌ها صرف جبران خسارات وارده به بخش سلامت جامعه، خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، سیل و… می‌شود.

تعریف بانک جهانی
در کانادا تولیدکنندگان در ازای تولید گازهای آلاینده و گلخانه‌ای باید هزینه پرداخت کنند | قیمت‌گذاری کربن از جمله سیاست‌های اقتصاد سبز

اقدامات بین‌المللی کنادا در مسیر توسعه اقتصاد سبز


در بخش بین الملل، دولت کانادا قرارداد آب و هوایی را به نام توافقنامه پاریس امضا کرد.

در این توافقنامه، کشورها محدودیت های خود را برای کاهش گازهای گلخانه ای با هدف کلی حفظ گرم شدن کره زمین زیر 2 درجه سلسیوس تعیین کرده‌اند،

کانادا تا سال 2030 حجم انتشار گازهای گلخانه ای را تا 30 درصد کاهش خواهد داد

در حالی که این اهداف از لحاظ قانونی اجباری نیستند کانادا به طور خاص متعهد شده که طی سال های 2030-2005 حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای را 30 درصد حجم فعلی کاهش دهد.


مفاد این توافقنامه در مجموع به تصویب 195 کشور رسید که در اصل به معنای جایگزین پروتکل کیوتو بود که کانادا آن را از سال 2011 حذف کرده بود.

تجربه‌های اقتصاد سبز در نقاط مختلف جهان:

تجربه‌های اقتصاد سبز : چین،کره جنوبی،کامبوج و رواندا

تجربه‌های اقتصاد سبز | جمهوری چک

تجربه‌های اقتصاد سبز | هلند

هم چنین کانادا دارای توافقنامه‌های دوجانبه با کشورهای مختلف در زمینه سیاست های اقتصادی سبز، مانند موافقت‌نامه‌های همکاری های زیست محیطی و همکاری های جامع با ایالات متحده است.

کانادا رابطه پیچیدهای با کوشش‌های جهانی برای حرکت به اقتصاد سبز دارد.

منبع: گزارش جامع “تجارت اقتصاد سبز” اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با کسب اجازه رسمی

خروج از نسخه موبایل