شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

آموزش مبانی علم اقتصاد | جلسه اول؛ بخش اول معرفی علم اقتصاد

مدرس: حسین عباسی، استاد دانشگاه مریلند

منبع : کانال تلگرامی اکونومیا

فهرست مطالب:

  • چند مشاهده از یک متغیر اقتصادی: درآمد سرانه
  • انتخاب و انگیزه‌ها
  • تحلیل هزینه و فایده
  • مفاهیم اقتصادی

متن مقاله و ویدئو جلسه اول آموزش مبانی اقتصاد را می‌توانید از در دورنمای اقتصاد دانلود نمایید.

دانلود فایل مقاله

مشاهده ویدئو آموزش مبانی علم اقتصاد

نظر شما