شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

مهمترین نیاز بشر، فهم چگونه رفتار کردن | دکتر فرشاد اکبری سامانی

✍ دکتر فرشاد اکبری سامانی

سوال درست

یکی از جملات تاثیر گذاری که در کتاب قوی سیاه اثر نسیم نیکولاس طالب خواندم این بود که:

“شاید مهمترین نیاز بشر،
فهم چگونه رفتار کردن،
در زمان اطلاعات ناقص است.”

(در این دنیا) چه باید کرد؟

و شاید بیشترین پرسشی که هر روز پرسیده می شود این است که، چه باید کرد؟

این چه باید کرد، دغدغه ای فکری فلسفی است که پاسخ به آن نه تنها آینده افراد بلکه آینده ملت ها را رقم زده و در آینده نیز رقم خواهد زد.

فلسفه زندگی

پاسخ به این سوال، ایدئولوژی ها و مذاهب و مکاتب فکری بیشماری را در جهان ایجاد نموده و هر فرد و گروهی مدعی است که پاسخی درست برای چه باید کرد ارایه می نماید.

اما شاید سوالِ درستی را برای یافتن پاسخی درست انتخاب نکرده ایم!!!

ما در بسیاری از موارد در درست بودن اقدامی تردید داریم ولی در اشتباه بودن بسیاری از کارها هیچ تردیدی نداریم.

شاید در یک لحظه ندانیم کار درست کدام است ولی دقیقا” در همان لحظه می دانیم کارهای اشتباه کدامند.

“پس باید برای اشتباه نکردن تمرین کنیم.”

اشتباه نکردن را تمرین کنید

نویسنده و متفکر محترم آیدین آرتا در کانال فرزانش و فلسفه نوشته جالبی دارد که بخشی از آن چنین است:

((شاید سوال درست وقتی در شرایطی دشوار در زندگی هستیم این نباشد که چه کاری باید انجام دهیم؟

سوال درست تر این است که
کدام کارهاست که انجامشان می دهیم،
علیرغم این که در قلب خود می دانیم که نباید انجامشان دهیم؟

“باید انجام این کارها را متوقف کنیم”.

وضوح اندک ما از جهان، همیشه برای ما این را دشوار می سازد که بدانیم درست چیست


ولی چیزهایی هستند که حتی با وضوح اندک خود نیز می دانیم غلط هستند و نباید انجامشان دهیم
ولی پیوسته به خود دروغ می گوییم و انجامشان می دهیم.

نخست باید آنها را متوقف سازیم.


هر قدمی که به سوی تاریکیِ بیشتر نیست، در نهایت قدمی به سوی خروج از تاریکی خواهد بود.))

آیدین آرتا | فرزانش و فلسفه

مسیر زندگی را از روی انجام ندادن بیابیم!

بنابراین به نظر می رسد قبل از جستجوی پاسخ درست باید با خودمان بیاندیشیم که،
آیا اساسا” سوال درستی را مطرح نموده ایم؟

ما شاید ندانیم که بهترین راه تربیت فرزندانمان کدامند ولی قطعا” می دانیم کدام شیوه ها غلط هستند.

ما شاید ندانیم بهترین روش زندگی چیست ولی قطعا” از بدترین ها آگاهیم.

شاید ندانیم بهترین کتاب برای مطالعه کدام است ولی قطعا” می دانیم بدترین کار مطالعه نکردن است.

شاید ندانیم بهترین سرمایه گذاری کدام است ولی قطعا” می دانیم بدترین روش، سرمایه گذاریِ احساسی، بدون علم و مطالعه و مهارت است.

شاید ندانیم بهترین راه مبارزه با رقبا کدامند، ولی قطعا” می دانیم خطرناک ترین روش ها کدامها هستند؟

در بسیاری از تصمیمات و اقدامات،
ابتدا باید از آنچه می دانیم غلط است پرهیز کنیم.
با کنار زندن تاریکی،
می توان به روشنایی رسید.