شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

در آمریکا و اروپا برای نجات مردم و طبیعت سدها را تخریب می کنند

یک سازمان در حال تخریب سدها و بازگرداندن رودخانه ها به دل طبیعت است. این سازمان معتقد است که به نفع  مردم و طبیعت  است که  رودخانه ها دوباره آزادانه جریان داشته باشند. الوا کوبر ؛ متخصص رودخانه های آمریکا می گوید وقتی که سد Elvha هنوز وجود داشت او می توانست از بالای سد مشاهده کند که ماهیان سالمون که پس از صدها سال هنوز زنده بودند؛ چگونه سعی می کردند خود را به بالا دست رودخانه برسانند. مردم واقعا متعجب می شوند وقتی می بینند که پس از تخریب سدها، چگونه رودخانه ها به طبیعت جان می دهند.

بیش از 1600 سد در آمریکا تخریب شده است

هم اکنون ۶۰ هزار سد بزرگ در دنیا وجود دارد و فقط یک سوم طولانی ترین  رودخانه ها آزادانه در جریان هستند. فرصت های بیشماری برای پایین کشیدن سدهایی وجود دارد که باعت صدمه به محیط زیست، حیات وحش و کیفیت آب شده است. در صد سال گذشته  بیش از ۱۶۰۰ سد که بر روی رودخانه های آمریکا   قرار داشتند، تخریب شده است و هزاران سد در اروپا نیز تخریب شده است. ما برای نجات مردم و رودخانه ها  باید به آن ها  اجازه بدهیم که سیستم طبیعی خود را داشته باشند.

در بین سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ بود که تب سدسازی در دنیا همه‌گیر شد. در مدتی کوتاهی رودخانه‌های مهم به‌ویژه در آمریکا مسدود و آب‌ها ذخیره شد. اما مدتی طول کشید تا انسان‌ها از فاجعه‌های ناشی از این سازه‌های عظیم آگاه شوند. در طول ۶۰ سال سدهای مخزنی بزرگ، نابودکننده‌ترین تأثیرات زیست‌محیطی بر روی مردم و محیط پیرامونیشان را برجای گذاشتند.

اثرات منفی و فشار گروه‌های زیست‌محیطی در برخی کشورهای جهان مانند آمریکا موجب شد تا برخی سدها تخریب شود؛ برداشتن سد از روی رودخانه Elwha در واشنگتن نمونه‌ای از این تخریب است و به دنبال آن در سال ۲۰۱۴ آخرین سد بر روی این رودخانه برداشته شد. این جنبش محدود به آمریکا نیز نشده و امروز چین نیز پروژه‌های بزرگ سدسازی خود را تعطیل کرده است.

در یک نمونه ٨٠ درصد از جمعیت ماهی‌ها در رودخانه ها و حتی ماهیان مهاجر به اکوسیستم های رودخانه ای کاهش یافت. در سال ٢٠٠٠، کمیسیون مستقل جهانی Commision on Dams، که به بررسی فواید و ضررهای سدها می‌پرداخت، به این نتیجه رسید که سدها موجب جابجایی ۴٠ تا ٨٠ میلیون نفر شده‌اند و این البته مشکل دیگری است که منجر به افزایش حاشیه‌نشینی، تنش‌های اجتماعی و افسردگی شده است.

رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد

@econviews :کانال تلگرام

سایر منابع

نظر شما