شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

EcoViews.ir Logo
یک دیدگاه on آشنایی با مکاتب اقتصادی | مکتب کاپیتالیسم (Capitalism)
    احسان
    8 Jun 2022
    4:06pm
    دیدگاه :

    ممنون بابت مطالب ارایه شده

یک دیدگاه بنویسید