شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

اقتصاد آب، قوانین و نهادها

“سری کتاب‌های Springer Water مجموعه وسیعی از کتاب‌ها علمی میان رشته‌ای است که با هدف کاربرد برای پژوهش‌گران، دانشجویان و همه علاقه‌مندان به حوزه آب ارائه شده است.

مباحث کلی کتاب اقتصاد آب


این مجموعه علاوه بر تک‌نگاری‌هایی که توسط خبرگان این حوزه بررسی شده، کتب درسی ویرایش شده و مقالات برآمده از کنفرانس‌ها را نیز شامل می‌شود.


نشریات این سازمان شامل تمامی انواع تحقیقات مرتبط با حوزه آب مانند: جابجایی، کیفیت و آلودگی آب و تاثیر آن بر سلامتی، صنعت آب شامل آب آشامیدنی، فاضلاب، خدمات و فن‌آوری‌های نمک‌زدایی آب، تاریخچه آب، همچنین مدیریت آب و جنبه‌های دولتی، سیاسی، توسعه‌ای و اخلاق آب است.”

این کتاب شامل شش بخش کلی:

  • بخش اول: مقدمه
  • بخش دوم: در دسترس بودن آب (دیدگاه هیدرولوژیکی)
  • بخش سوم: مدیریت یکپارچه منابع آب (مبانی و برنامه‌های کاربردی)
  • بخش چهارم: تعرفه‌های آب
  • بخش پنجم: بازارهای آب
  • بخش ششم: مدیریت منابع آب مرزی (منابع آبی که بر مرزهای مشترک کشورها واقع شده و ممکن است عملکرد یک کشور روی منابع آب کشور دیگر تاثیرگذار باشد)

مبانی و ادبیات هریک از این بخش‌ها به تفصیل با بررسی ساختارها و راه‌کارها در کتاب آمده است.

نویسندگان و تهییه‌کنندگان


ویرایشگر سِری
آندری کوستیانوی، آکادمی علوم روسیه، موسسه اقیانوس‌شناسی P. P. Shirshov، مسکو، روسیه
نویسندگان و تهیه‌کنندگان
گئورگ مران ، دانشگاه فنی برلین (TU Berlin) ، برلین، آلمان
مارکوس سیهلو، دانشگاه فنی برلین (TU Berlin)، برلین، آلمان
کریستین فون هیرشهاوزن، موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، (DIW برلین)
دانشگاه فنی برلین (TU Berlin)، برلین، آلمان
سال انتشار: 2021


در کشور ما که بحث منابع آبی از هشدار در مورد کمبود آن، در حال گذار کامل به بحران آب است، بدون شک بررسی سری کتاب‌های معرفی شده برای انجام تحقیقات و بررسی‌های راهبردی سودمند خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سری کتاب‌های معرفی شده به این وب‌سایت مراجعه کنید.

دانلود رایگان کتاب اقتصاد آب، قوانین و نهادها

نظر شما