رسانه اقتصادی اجتماعی ایران
دورنمای اقتصاد
بدون دیدگاه on معامله‌گران نویزی (Noise Traders) | معامله‌گران جَوگیر | دکتر فرشاد اکبری سامانی

یک دیدگاه بنویسید