شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش نهم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دورنمای اقتصاد قصد دارد تا دوره آموزشی درس اقتصاد مهندسی دکتر سیدحسین سجادی‌فر را به صورت ویدئویی و رایگان در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد.


طرح درس کلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه: اقتصاد مهندسی چیست؟
فصل اول: کلیات
ـ تصمیم‌گیری
ـ سرمایه‌گذاری
ـ واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی سرمایه‌گذاری
بخش اول : مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
فصل دوم: اصول پایه‌ای اقتصاد مهندسی
ـ بهره
ـ ارزش زمانی پول
ـ تعادل
ـ نرخ بازگشت سرمایه (ROR)
ـ حداقل نرخ جذب کننده (MARR)
ـ پارامترها و شکل فرآیند مالی
ـ مسایل فصل دوم
فصل سوم : معرفی و کاربرد فاکتورها
ـ روابط بین P ، F  و A
ـ جدول فاکتورها
ـ محاسبات ارزش فعلی، ارزش آتی و پرداخت مساوی
ـ مسایل فصل سوم
ـ فصل چهارم :  حالت‌های خاص فرآیند مالی
ـ شیب یکنواخت ؛ رابطه بین P و G ؛ رابطه بین A و G
ـ مسایل فصل چهارم
ـ فصل پنجم : نرخ اسمی و نرخ مؤثر
ـ مسائل فصل پنجم
بخش دوم : تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها
ـ فصل ششم : روش ارزش فعلی (PV)
ـ مسایل فصل ششم
ـ فصل هفتم : روش یکنواخت سالانه (A)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ مسائل فصل هفتم
ـ فصل هشتم : روش نرخ بازده داخلی (IRR)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی
ـ مسائل فصل هشتم
ـ فصل نهم : روش نسبت منافع به مخارج (B/C)
ـ مسائل فصل نهم

جهت مشاهده لینک آموزشی بخش اول تا ششم می توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش اول |دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش دوم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش سوم | دکتر سید حسین سجادی فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش چهارم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش پنجم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش ششم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش هفتم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش هشتم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

آموزش اقتصاد مهندسی | دکتر سید حسین سجادی‌فر | بخش نهم

یا می توانید برای دیدن ویدئو به لینک مراجعه نمایید.

فصل نهم

روش نسبت منافع به مخارج (B/C) Benefic-cost

ضررها به هزینه ها اضافه نمی گردد بلکه از منافع کسر می گردد.

آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر
آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر

مثال)یک مزرعه کشاورزی نیاز به یک تراکتور دارد، دو نوع تراکتور A و B پیشنهاد شده است هزینه اولیه هر تراکتور 100000 واحد پولی است. تراکتور نوع A دارای صرفه جویی سالیانه برابر 30000 واحد پولی و تراکتور نوع B در سال اول 40000 واحد پولی صرفه جویی و هر سال 5000 واحد پولی کاهش دارد(n=5 , i=7%) کدام نوع تراکتور را باید خریداری کرد؟

آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر

مثال)شرکتی خرید یکی از دو ماشین X و Y را بررسی می کند اطلاعات دو ماشین به شرح زیر است.

 XY
سرمایه اولیه200000700000
درآمد سالیانه95000120000
ارزش اسقاطی50000150000
عمر مفید612
نرخ حداقل جذب کننده1010

از روش ارزش فعلی باید عمر مشترک 12 سال مبنا قرار گیرد اما حل براساس روش

یکنواخت سالیانه به شرح ذیل است.

آموزش اقتصاد مهندسی دکتر سجادی فر

اگر تعداد طرح ها بیش از دو طرح باشد.


1) مرتب نمودن طرح ها براساس هزینه اولیه به ترتیب صعودی
2) طرح ها غیر اقتصادی از مقایسه حذف می شوند.
3) طرح ها را دو به دو مقایسه می کنیم تا اقتصادی ترین طرح انتخاب شود .

نظر شما