شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

تجربه‌های اقتصاد سبز : چین،کره جنوبی،کامبوج و رواندا


منبع: گزارش جامع “تجارت اقتصاد سبز” اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با کسب اجازه رسمی

تجربه‌های اقتصاد سبز | جمهوری خلق چین


در دوازدهمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور چین (2011-2015)، مقرر شد که تا سال 2020 سهم انرژی ‌های تجدیدپذیر از 8.3 درصد در سال 2009 به حدود 11 درصد تا سال 2015 افزایش یابد. در این مدت، 15 درصد انرژی ‌ این کشور باید از سوخت ‌های غیرفسیلی تامین شود (شکل شماره 1).


هم چنین چین برای دومین سال متوالی، برترین ارایه‌ کننده اوراق قرضه سبز (اوراق قرضه سبز، اوراقی هستند که سود آنها صرف فعالیت‌های حفاظت و بهبود محیط زیست می‌شود) جهان شد.

در حالی که این کشور، بزرگ‌‌ترین منتشر کننده دی‌اکسیدکربن در جهان، در تلاش است و نقش پررنگ‌تری در محدود کردن تغییرات آب‌ و هوایی بازی می‌‌‌کند. این کشور در سال ۲۰۱۶ به بزرگ ‌ترین ارایه ‌کننده اوراق قرضه سبز تبدیل شد و طبق روند فعلی، چین در سال ۲۰۱۷ نیز رتبه برتر را در این زمینه به خود اختصاص داد و جایگاه خود را حفظ کند.

تا پایان سال ۲۰۱۷، چین اوراق قرضه سبز مربوط به ۶۶ قراراداد تجاری را به فروش رساند که 24.89 میلیارد دلار درآمد کسب کرد. هم چین در سال 2016 با ۴۳ قرارداد که ارزش کل آن ‌ها 33.17 میلیارد دلار بود، از ایالات متحده و فرانسه پیشی گرفت.

 مقایسه تولید انرژی چین برای سال های 2010 و 2015
شکل شماره 1: مقایسه تولید انرژی چین برای سال های 2010 و 2015
(R:Compiled Government Data, APCO Analysis

تجربه‌های اقتصاد سبز | کره جنوبی

راهبردهای این کشور برای رسیدن به اقتصاد و رشد سبز، سه هدف اصلی را شامل می‌شود و 10 جهت سیاسی برای نیل به این سه هدف مشخص شده است (جدول شماره 1).

اقتصاد سبز در کره جنوبی
  1. کاهش تغییرات اقلیمی و استقلال انرژی است. مهم‌ترین گام در این هدف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی برای رسیدن به استقلال انرژی و کاهش موثر گازهای گلخانه‌ای است و شامل اقدام‌های میان مدت تا بلند مدت مانند استفاده از منابع جدید انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز مدیریت کارآمد تقاضای انرژی است (جدول شماره 2).
کاهش گازهای گلخانه ای در کره جنوبی

2. ایجاد محرک‌های جدید رشد در توسعه فنآوری‌های سبز و ارتقای صنایع به صنایع پیشرفته‌تر و سبز و در نهایت آماده کردن زمینه‌های مناسب برای استقرار اقتصاد سبز است. نمونه این اقدام‌ها، مشوق‌های مالیاتی برای فعالیت‌های سازگار با محیط زیست است (جدول شماره 3).

کاهش گازهای گلخانه ای در کره جنوبی

3. افزایش کیفیت کلی زندگی شهروندان و کمک به جامعه بینالمللی از طریق حمایتی موثر از رشد اقتصاد سبز است. مانند تولید و توسعه وسایل نقلیه سبز، تشویق استفاده از دوچرخه و بهداشت عمومی کارآمدتر. علاوه بر این، رسیدن به این هدف، کره را به سمت ساخت تصویر ملی از خود به عنوان الگویی از رشد و اقتصاد سبز در جهان می‌برد (جدول 4).

گازهای گلخانه ای در کره جنوبی

تجربه‌های اقتصاد سبز | کامبوج

دولت این کشور برای نیل به رشد اقتصادی سریع، کاهش فقر و دستیابی به پیشرفت اجتماعی، برنامه‌های متعددی را هدف‌گذاری کرده است. اما از آن جایی که افزایش توسعه اقتصادی متعارف، افزایش تخریب محیطزیست، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع طبیعی را به همراه خواهد داشت، مسؤولان این کشور، به اقتصاد و رشد سبز روی آورده‌اند. این کشور برای رسیدن به این هدف، اقدام‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را برنامه‌ریزی کرده است (جدول شماره 5).

  • تاسیس وزارتخانه یا شورای ملی اقتصاد سبز در کابینه دولت.
  • افزایش آگاهیهای عمومی و فرآیند مشاوره در مورد “محل کار سبز” و “خانه‌های سبز” از طریق آموزش‌هایی مانند پوستر، رسانه‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و…
  • ادغام طرح‌های روستاهای سازگار با محیط ‌زیست، شهرهای سازگار با محیط زیست در طرح ملی توسعه راهبردی.
  • توسعه راهبردهای ملی برای صنایع سبز.
  • توسعه اقدام‌های محرک برای ترویج کشاورزی پایدار مانند بیمه و تامین مالی طرح‌های کشاورزی.
  • توسعه طرح‌های سرمایهگذاریهای نوآورانه مانند مالیات سبز (جدول شماره 5).
برنامه کامبوج برای نیل به اقتصاد سبز

تجربه‌های اقتصاد سبز | رواندا

چارچوب راهبردهای ملی دولت رواندا در مورد تغییرات اقلیمی آب و هوایی و اقتصاد سبز مطابق شکل شماره 2 خلاصه شده است.

 چارچوب راهبردهای کشور رواندا پیرامون تغییرات اقلیمی و اقتصاد سبز
شکل شماره 2: چارچوب راهبردهای کشور رواندا پیرامون تغییرات اقلیمی و اقتصاد سبز

نظر شما