نماد سایت رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

اهداف توسعه پایدار | هدف 5 برابری جنسیتی

Sustainable Development Goals/Gender Equality

پایان دادن به همه تبعیض‌ها علیه زنان و دختران نه تنها یک حق اولیه انسانی است، بلکه برای آینده پایدار نیز ضروری است. به تحقیق ثابت شده است که توانمندسازی زنان و دختران به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

امروزه نرخ مشارکت زنان در اقتصاد از جمله فاکتورهای مهم در شد اقتصادی و توسعه کشورها است.

 برنامه توسعه سازمان ملل UNDP برابری جنسیتی را در مرکز کار خود قرار داده است و جهان در 20 سال گذشته شاهد پیشرفت چشمگیری بوده‌ است.

 در حال حاضر تعداد دختران بیشتری در مقایسه با 15 سال پیش در مدرسه وجود دارد و اکثر مناطق در آموزش ابتدایی، به برابری جنسیتی رسیده‌اند.

نابراری جنسی در جهان

اگرچه تعداد زنان بیش از هر زمان دیگری در بازار کار وجود دارد، هنوز نابرابری‌های زیادی در برخی مناطق وجود دارد و زنان به طور سیستماتیک از حقوق کاری مشابه مردان محروم می‌شوند.

 خشونت و استثمار جنسی، تقسیم نابرابر، مراقبت‌های بدون دستمزد و کار خانگی، و تبعیض در مناصب دولتی، همگی موانع بزرگی هستند. تغییرات اقلیمی ‌و بلایای طبیعی ، درگیری و مهاجرت، تأثیر نامتناسبی همچنان بر زنان و کودکان نسبت به مردان دارد

زنان باید به حقوق برابر برسند

اعطای حقوق برابر زمین و دارایی، سلامت جنسی و باروری و فناوری و اینترنت برای زنان حیاتی است. امروزه زنان بیش از هر زمان دیگری در مناصب دولتی هستند، اما تشویق زنان به رهبری در بخش‌های مختلف جامعه سیاسی و اقتصادی، به دستیابی به برابری جنسیتی بیشتر کمک خواهد کرد.

اهداف برابر جنسیتی | 2030


آمار و اینفوگرافی تبعیض جنسیتی در جهان

آمار نگران‌کننده نشان می‌دهد که در طول زندگی 35 درصد از زنان مورد آزارهای جنسی در انواع گوناگون قرار می‌گیرند


منبع

منبع اطلاعات، بانک جهانی

خروج از نسخه موبایل