شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

اهداف توسعه پایدار | هدف 5 برابری جنسیتی

پایان دادن به همه تبعیض‌ها علیه زنان و دختران نه تنها یک حق اولیه انسانی است، بلکه برای آینده پایدار نیز ضروری است. به تحقیق ثابت شده است که توانمندسازی زنان و دختران به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

امروزه نرخ مشارکت زنان در اقتصاد از جمله فاکتورهای مهم در شد اقتصادی و توسعه کشورها است.

 برنامه توسعه سازمان ملل UNDP برابری جنسیتی را در مرکز کار خود قرار داده است و جهان در 20 سال گذشته شاهد پیشرفت چشمگیری بوده‌ است.

 در حال حاضر تعداد دختران بیشتری در مقایسه با 15 سال پیش در مدرسه وجود دارد و اکثر مناطق در آموزش ابتدایی، به برابری جنسیتی رسیده‌اند.

نابراری جنسی در جهان

اگرچه تعداد زنان بیش از هر زمان دیگری در بازار کار وجود دارد، هنوز نابرابری‌های زیادی در برخی مناطق وجود دارد و زنان به طور سیستماتیک از حقوق کاری مشابه مردان محروم می‌شوند.

 خشونت و استثمار جنسی، تقسیم نابرابر، مراقبت‌های بدون دستمزد و کار خانگی، و تبعیض در مناصب دولتی، همگی موانع بزرگی هستند. تغییرات اقلیمی ‌و بلایای طبیعی ، درگیری و مهاجرت، تأثیر نامتناسبی همچنان بر زنان و کودکان نسبت به مردان دارد

زنان باید به حقوق برابر برسند

اعطای حقوق برابر زمین و دارایی، سلامت جنسی و باروری و فناوری و اینترنت برای زنان حیاتی است. امروزه زنان بیش از هر زمان دیگری در مناصب دولتی هستند، اما تشویق زنان به رهبری در بخش‌های مختلف جامعه سیاسی و اقتصادی، به دستیابی به برابری جنسیتی بیشتر کمک خواهد کرد.

اهداف برابر جنسیتی | 2030

  • به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا پایان دهید
  • از بین بردن همه اشکال خشونت علیه همه زنان و دختران در حوزه عمومی‌و خصوصی، از جمله قاچاق و استثمار جنسی و سایر انواع.
  • تمام اعمال مضر برای سلامت جسم و روان زنان و دختران، مانند ازدواج زودهنگام و اجباری و ختنه زنان را حذف کنید.
  • شناسایی و ارزش‌گذاری مراقبت و کار در خانه بدون دستمزد، به‌عنوان : سرویس‌های خدمات عمومی کشور، زیرساخت‌ها و سیاست‌های حمایت اجتماعی و ارتقاء مسئولیت مشترک در خانوارها در حد مناسب ملی
  • تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و فرصت‌های برابر برای رهبری در تمام سطوح تصمیم‌گیری در زندگی سیاسی، اقتصادی و عمومی.
  • تضمین دسترسی همگانی به سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری همانطور که مطابق با برنامه اقدام کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و پلت فرم اقدام پکن و اسناد نتیجه کنفرانس‌های بازبینی آنها توافق شده است.
  • انجام اصلاحات برای اعطای حقوق برابر زنان به منابع اقتصادی و همچنین دسترسی به مالکیت و کنترل بر زمین و سایر اشکال دارایی، خدمات مالی، ارث و منابع طبیعی، مطابق با قوانین ملی.
  • افزایش استفاده از فناوری توانمند، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای ارتقای توانمندسازی زنان
  • اتخاذ و تقویت سیاست‌های صحیح و قوانین قابل اجرا برای ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در همه سطوح

آمار و اینفوگرافی تبعیض جنسیتی در جهان

در مقابل هر یک دلاری که مردان به‌دست می‌آورند، زنان تنها 77 سِنت دریافت می‌کنند (کار مشابه)

آمار نگران‌کننده نشان می‌دهد که در طول زندگی 35 درصد از زنان مورد آزارهای جنسی در انواع گوناگون قرار می‌گیرند

در میان جامعه کشاورزی سهم زنان از مالکیت بر زمین‌های کشاورزی تنها 13 درصد است
 در زمینه آموزش ابتدایی در کشورهای در حال توسعه، برابری جنسیتی برای دو سوم از کودکان برقرار است.
درصد زنانی که در مجلس کشورها و سیاست‌گذاری آن‌ها دخیلند از 11.3 درصد در سال 1995، تنها به 24 درصد در سال 2018 ارتقاء یافته است

حق رای جهانی برای زنان، 2021

آیا قانون عدم تبعیض بر اساس جنسیت، در استخدام اعمال می شود؟ (2015)
آیا قانون به طور خاص از تبعیض مبتنی بر جنسیت در فرآیند استخدام جلوگیری می‌کند یا با متخلفان برخورد مناسب می‌شود؟


میانگین زمان روزانه صرف شده توسط زنان برای کارهای خانگی (با و بدون دستمزد)، 2015 
میانگین تعداد ساعات روزانه صرف شده برای کار خانگی با حقوق و بدون مزد (مجموع بار کار). 
میانگین با توجه به کل جمعیت مربوطه، از جمله افرادی که هیچ زمانی را به کار خانگی اختصاص نمی‌دهند، در نظر گرفته می‌شود


منبع

منبع اطلاعات، بانک جهانی

نظر شما