شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

سند راهبردی برای اقتصاد چرخشی

مزایای اقتصاد چرخشی و ضرورت نهادینه کردن آن در دنیای کنونی انکارناپذیر است.
بیش از هر زمان دیگری، سیاره و مردم آن به کاهش استفاده از منابع و حرکت به سمت مدل‌های کسب‌وکار پایدار نیاز دارند .

این امر در مورد صنعت مخابرات و تجهیزات شبکه آن نیز صدق می‌کند.

چکیده مقاله


همراه با سرعت بالای تغییرات فناوری و همراهی آن با رفتار مشتری، چرخه حیات کوتاه شده که ماحصل آن افزایش تولیدات و ضایعات بوده است.

در حالی که صنعت در حال حاضر در حال اجرای اقتصاد چرخشی با ابتکارات عمدتا مجزا است، این مقاله راهبردی، فرصت‌هایی برای ایجاد یک چشم‌انداز جهانی و یکپارچه برای کل اکوسیستم طرح‌ریزی می‌کند.
مواردی شامل اپراتورها، تامین‌کنندگان، سیاست‌گذاران و سازمان‌های جامعه مدنی.
چهار چالش برای دستیابی به اهداف چرخشی بیشتر (حرکت از سمت اقتصاد خطی به چرخشی) و تحقق بخشیدن به مزایای سه‌گانه پایین برای مردم، سیاره و رفاه شناسایی شده است.

شماره 1 ) کاهش ضایعات، اجزاء و مواد خام حیاتی: افزایش بازیافت مواد خام حیاتی و اجزاء آن به چرخه بازتولید امری حیاتی است. اصول طراحی اقتصادی همچنین قوانین و مستندات مناسب به‌منظور افزایش قابلیت اطمینان گام‌های اولیه خوبی (برای کم کردن اثر تغییرات) به شمار می‌روند

شماره 2) بهینه‌سازی منابع، استفاده مجدد از تجهیزات شبکه، با توسعه مقیاس بازارهای دسته دوم، بخش‌های بازار فعلی باید به واحدهای کوچک‌تر تبدیل شوند. همچنان موانعی وجود دارد که یکی از آن‌ها فقدان همکاری به منظور کسب درآمد و ارزش برای همه است.

شماره 3) ایجاد هماهنگی در رویه‌های ارزیابی برای ایجاد درک مشترک:
یک رویکرد یکپارچه باید در توافق با معیارهای محیطی متحدالشکل و رویه‌های معیار شناخته شده برای قیاس جهانی باشد

شماره 4) بازطراحی زنجیره تامین حول محور (اقتصاد) چرخشی:
برای اطمینان از پشتیبانی و پیاده‌سازی کامل، یک مدل کسب و کار چرخشی جدید با فرآیند تجاری قوی‌تر باید پدیدار شود. موانع قراردادی، مقرراتی و طراحی، می‌توانند دوباره مهندسی شوند تا به مشوق تبدیل شوند

این سند راهبردی به مثابه شروع بحث در مورد توصیه‌هایی که ذکر آن در بالا رفت، برای کل صنعت است.

گام‌های بعدی، توافق بر سر مسیر حرکتی، جدول زمانی فرآیندها و شناسایی چگونگی پیشرفت در نیل به سوی چرخش بیشتر (استفاده از منابع مصرفی صنعت در بازتولید تجهیزات) خواهد بود.

فهرست مطالب:

Endorsements from the industry
Executive Summary
Purpose of the document
Introduction
What is a Circular Economy
Scope
Current challenges to moving towards circularity
Challenge 1: Reducing environmental impacts
Case studies of reducing environmental impacts through circularity
Challenge 2: Improving network equipment reuse
Case studies of re-use and repurposing network equipment
Challenge 3: Understanding life cycle impacts
Case studies of industry-led environmental evaluation of equipment
Challenge 4: A more circular supply chain
Case studies of current industry circularity
Recommendations and next steps
Appendix

نویسنده :

GSM Association

سال انتشار 2022دانلود رایگان مقاله Strategy Paper for Circular Economy

نظر شما