شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

قانون70 به زبان ساده | محاسبه زمان دو برابر شدن متغیر

یک از جذابیت‌ها برای سرمایه‌گذاران یا کسانی که در حال تولید کالایی با نرخ رشد مشخصی هستند، زمان دوبرابر شدن آن است.


چه زمانی سرمایه من 2 برابر می‌شود؟
چه زمانی میزان تولید 2 برابر می‌شود؟
چه زمانی جمعیت کشور 2 برابر می‌شود؟


قانون 70 یک فرمول ساده برای بدست آوردن زمان 2 برابر شدن هر متغیری


یک قانون بسیار ساده برای انجام این کار قاعده 70 است. کافی است شما نرخ رشد متغیر خود را داشته باشید عدد 70 را بر آن تقسیم کنید، حاصل تعداد سال‌هایی است که برای 2 برابر شدن آن نیاز است:

قانون 70، محاسبه مدت زمان لازم برای 2 برابر شدن
قانون 70

قانون 70 و کاربردهای آن:


قانون 70 محاسبه‌ای است برای تعیین این‌که چند سال طول می‌کشد تا پول یا سرمایه شما با توجه به نرخ بازده مشخصی دو برابر شود.


سرمایه‌گذاران می‌توانند از این معیار برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های مختلف از جمله بازده صندوق‌های مختلف و نرخ رشد پرتفوی بازنشستگی استفاده کنند.


مهم است که به یاد داشته باشید که قانون 70 تخمینی بر اساس نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده و ثابت است. اگر نرخ رشد نوسان داشته باشد، محاسبه اولیه ممکن است نادرست باشد.


مثالی از قانون 70

فرض کنید یک سرمایه‌گذار در حال بررسی پرتفوی یا سبد سرمایه خود است و می‌خواهد تعیین کند که چند سال طول می‌کشد تا این سبد با توجه به نرخ‌های مختلف بازدهی دو برابر شود.

در زیر چندین محاسبات از قانون 70 بر اساس نرخ‌های رشد مختلف ارائه شده است.


اگر نرخ رشد سرمایه 3% باشد : 70 را بر 3 تقسیم کنیم حاصل 23.3 یعنی این مقدار زمانی که نیاز است تا سرمایه‌ای با این میزان رشد 2 برابر شود.
با نرخ رشد 5 درصدی، 14 سال طول می‌کشد
با نرخ رشد 8 درصدی، 8.75 سال طول می‌کشد
با نرخ رشد 10 درصدی، 7 سال طول می‌کشد
با نرخ رشد 12 درصدی، 5.8 سال طول می‌کشد


دورنمای اقتصاد

منبع : وب‌سایت Investopedia

نظر شما