شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

ریشه‌های اقتصادی ظهور داعش | بخش دوم

سرکوب اعتراضات توسط دولت عراق و انباشت خشم

در کنار سو استفاده افراطی از قدرت در سطح محلی، ساکنان این شهرها مرتب اخباری را از تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان سیاسی خود در بغداد می‌شنیدند، نمایندگانی که عمدتا سنی بودند و مدام از جانب دولت از نظر قضایی متهم می‌شدند و پس از کنار کشیدن از سمت خود ناچار شدند راه مهاجرت و فرار را انتخاب کنند…در سال ۲۰۱۳ نارضایتی از سیاست‌های دولت عراق خود را بارها نشان داد. جریان ابراز نارضایتی‌ها ابتدا با تظاهرات صلح‌آمیز آغاز شد که با شعارهایی همانند شعارهای بهار عربی همراه بود، اگرچه افکار عمومی غرب از کنار این تظاهرات بی‌توجه گذشت؛ این تجمعات با خشونت سرکوب شد. به ویژه در تکریت و موصل درست همانند سوریه، ارتش در استفاده از سلاح‌های سنگین و پرتاب بمب‌های بشکه‌ای تی‌ان‌تی بر محله‌های غیرنظامی، مدارس و بیمارستان‌ها امساک نمی‌کند»

(در دام داعش/پی‌یرژان لوییزار/ص۲۱)

به حاشیه رفتن از قدرت، تبعیض، فساد و پاداش در ازای وفاداری و نه توانایی و مهارت باعث خشم مردم عرب سنی در قبال حکام دولت مرکزی شد. سرکوب شدید مردم اما برخلاف سوریه توسط رسانه‌های غربی انعکاسی نداشت و توجهی به خود جلب نکرد. داعش اما چگونه مملکت‌داری کرد که مورد حمایت مردم سنی عرب عراق و سوریه قرار گرفت؟

داعش چگونه مورد حمایت مردم سنی عراق سوریه قرار گرفت؟

«وقتی اعضای داعش در ژانویه ۲۰۱۴ وارد فلوجه و بسیاری از شهرهای شمالی و دیگر شهرهای استان انبار شدند یکی از نخستین اقداماتشان مقابله با فساد و اختلاس بود. داعش بلافاصله بعد از ورود به موصل اقدام به اعدام کسانی کرد که مسئول گرانی و کمبود مایحتاج مردم شناخته‌می‌شدند. پس از آن بود که روسای قبایل یا افراد بانفوذ محلات را به شرط اطاعت از دستورات گروه داعش برای کنترل شهر گماشتند(کسانی که ده سال به حاشیه رانده‌شده‌بودند). یکی از وظایف این افراد منتخب مبارزه با فساد مالی و اختلاس بود. یکی از اقدامات داعش از ابتدای ورود به هر شهری، برقراری مجدد خدمات اجتماعی و رفع نیازهای مردم آن منطقه بود. به عنوان مثال پس از تصرف موصل بازارهای این شهر پر از مواد غذایی بود که پیش از آن به سختی یافت می‌شد یا بسیار گران بود»

(همان/ص۲۲و۲۳)

نگارنده : شایان اویسی

🔹اقتصاد در گذر زمان

m_ali_mokhtari@

نظر شما