شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

طلا به بیشترین قیمت خود در شش سال اخیر رسید

رشد بهای طلا در بازارهای جهانی

قیمت طلا در پی افزایش تنش ها در خاورمیانه به نزدیک به ۱۶۰۰ دلار به ازای هر اونس رسید.این رقم بیشترین میزان در ۶ سال اخیر محسوب می شود

gold

منبع : بولومبرگ

رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد

نظر شما