شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش هشتم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دورنمای اقتصاد قصد دارد تا دوره آموزشی درس اقتصاد مهندسی دکتر سیدحسین سجادی‌فر را به صورت ویدئویی و رایگان در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد.


طرح درس کلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه: اقتصاد مهندسی چیست؟
فصل اول: کلیات
ـ تصمیم‌گیری
ـ سرمایه‌گذاری
ـ واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی سرمایه‌گذاری
بخش اول : مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
فصل دوم: اصول پایه‌ای اقتصاد مهندسی
ـ بهره
ـ ارزش زمانی پول
ـ تعادل
ـ نرخ بازگشت سرمایه (ROR)
ـ حداقل نرخ جذب کننده (MARR)
ـ پارامترها و شکل فرآیند مالی
ـ مسایل فصل دوم
فصل سوم : معرفی و کاربرد فاکتورها
ـ روابط بین P ، F  و A
ـ جدول فاکتورها
ـ محاسبات ارزش فعلی، ارزش آتی و پرداخت مساوی
ـ مسایل فصل سوم
ـ فصل چهارم :  حالت‌های خاص فرآیند مالی
ـ شیب یکنواخت ؛ رابطه بین P و G ؛ رابطه بین A و G
ـ مسایل فصل چهارم
ـ فصل پنجم : نرخ اسمی و نرخ مؤثر
ـ مسائل فصل پنجم
بخش دوم : تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها
ـ فصل ششم : روش ارزش فعلی (PV)
ـ مسایل فصل ششم
ـ فصل هفتم : روش یکنواخت سالانه (A)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ مسائل فصل هفتم
ـ فصل هشتم : روش نرخ بازده داخلی (IRR)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی
ـ مسائل فصل هشتم
ـ فصل نهم : روش نسبت منافع به مخارج (B/C)
ـ مسائل فصل نهم

جهت مشاهده لینک آموزشی بخش اول تا ششم می توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش اول |دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش دوم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش سوم | دکتر سید حسین سجادی فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش چهارم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش پنجم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش ششم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش هفتم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

آموزش اقتصاد مهندسی | دکتر سید حسین سجادی‌فر | بخش هشتم

یا می توانید برای دیدن ویدئو به لینک مراجعه نمایید.

فصل هشتم


روش یکنواخت سالیانه


این تکنیک با توجه به اطلاعات طرح تحت نام هزینه یکنواخت سالیانه (EUAC) Equivalent uniform annual cost و یا تحت نام درآمد یکنواخت سالیانه (EUAB) Equivalent uniform annual benefit شناخته می شود یکی از مزایای این روش ، برخلاف روش ارزش فعلی، این است که عمر پروژه ها تغییری در محاسبات نمی دهد و در حقیقت نیازی به تعیین عمر پروژه ها دارای عمر نابرابرند نیست


طریقه اول محاسبه هزینه یکنواخت سالیانه


فرض کنید هزینه اولیه طرحی (P) پس از عمر مفید (n) سال دارای ارزش اسقاطی (sv) باشد در این صورت در روش اول محاسبه EUAC به شرح ذیل خواهد بود :

EUAC=P(A/P,%i,n)-sv(A/F,%i,n)

طریقه دوم محاسبه هزینه یکنواخت سالیانه

EUAC=P- sv (A/P,%i, n)

ابتدا ارزش فعلی درآمد اسقاطی را محاسبه می کنم و سپس ارزش فعلی بدست آمده را به هزینه یکنواخت سالیانه تبدیل می‌کنیم.

مثال ) بر اساس روش یکنواخت سالیانه کدام ماشین اقتصادی‌تر است

آموزش جامع اقتصاد مهندسی رایگان دکتر سجادی فر

فرض می شود که بازده دو ماشین یکسان است بنابراین درآمد سالیانه نقشی در مقایسه اقتصادی دو پروژه ندارد.

مثال)یک شرکت پخش کننده دارو برای توزیع داروها در سراسر شهر خرید 5 وانت را بررسی می کند قیمت اولیه هر وانت 46000 واحد پولی و ارزش اسقاطی پس از 5 سال 3000 واحد پولی خواهد بود.هزینه های بیمه،تعمیرات و … در سال اول 6500، و همه ساله 500 واحد پولی افزایش می یابد درآمد سالیانه حاصل از و انتها 42000 واحد پولی در سال پیش بینی می شود.اگر حداقل نرخ جذب کننده 10 % باشد آیا خرید وانت ها اقتصادی است؟

آموزش جامع اقتصاد مهندسی رایگان دکتر سجادی فر

مثال) شخصی 10000 واحد پولی را اکنون، 30000 واحد پولی سه سال دیگر، 6000 واحد پولی را از سال 4 تا 8 در بانکی پس انداز می کند درآمد یکنواخت سالیانه از سال 12 تا مدت نامحدود چقدر خواهد بود اگر نرخ بهره سالیانه 8% در سال باشد.


ابتدا ارزش آینده سرمایه گذاری ها در پایان سال 11 محاسبه می شود.

آموزش جامع اقتصاد مهندسی رایگان دکتر سجادی فر

مثال) شهرداری اهواز بررسی اقتصادی دو پل بتونی و فلزی را بر روی رودخانه کارون آغاز نموده است.

هزینه اولیه پل بتونی 8/30 میلیون، هزینه تعمیرات سالیانه 15000 و هزینه بازرسی و کنترل 50000 واحد پولی برای هر 10 سال یکبار است.

پل فلزی دارای هزینه اولیه 3/22 میلیون ، هزینه تعمیرات سالیانه 8000 واحد پولی و هزینه رنگرزی هر 3 سال یکبار 10000 واحد پولی و هزینه بازرسی و کنترل هر 10 سال یکبار 4500 واحد پولی است.

عمر پل ها نامحدود و حداقل نرخ جذب کننده 6% فرض می شود با استفاده از روش EUAC اقتصادی ترین طرح را تعیین نمائید.

آموزش جامع اقتصاد مهندسی رایگان دکتر سجادی فر

پل فلزی اقتصادی تر است.

روش نرخ بازگشت سرمایه


تعادل درآمدها و هزینه ها تحت یک نرخ امکان پذیر است و آن نرخ ، نرخ بازگشت سرمایه است .

Rate of return  طرح اقتصادی است     ROR≥MARR

um attractive rate طرح پذیرفته نمی شود ROR < MARR

آموزش جامع اقتصاد مهندسی رایگان دکتر سجادی فر

مثال 2-8)شرکت امید به متقاضیان خرید سهام آن شرکت پیشنهاد می کند که اگر 5000واحد پولی در شرکت او سرمایه گذاری نمایند به مدت 10 سال در پایان هر سال مبلغ 100 واحد پولی و در پایان 10 سال مبلغ 7000 واحد پولی دریافت خواهند داشت نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه نمائید.

آموزش جامع اقتصاد مهندسی رایگان دکتر سجادی فر

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از روش یکنواخت سالیانه

در پروژه ای با پارامترهای سرمایه اولیه P ارزش اسقاطی (sv) درآمد سالیانه (A) و عمر مفید (n) خواهیم داشت.

آموزش جامع اقتصاد مهندسی رایگان دکتر سجادی فر

برای i= 5% برابر 02/9 و در i=6% برابر 26/48- با استفاده از درون یابی ROR=5/16%


تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی (Extra investment analysis)


با استفاده از تجربه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی می توان مقایسه اقتصادی بین چند پروژه را از از روش نرخ بازگشت سرمایه انجام داد.


طرح با سرمایه اولیه بیشتر انتخاب می شود ∆NEUA≥0 or ∆Npw≥0
طرح با سرمایه اولیه کمتر انتخاب می شود ∆NEUA<0 or ∆Npw<0


پروژه با هزینه اولیه کمتر – پروژه با هزینه اولیه بیشتر = تفاوت هزینه اولیه بین دو پروژه

روش محاسباتی


در مقایسه اقتصادی پروژه ها با استفاده از روش نرخ بازگشت سرمایه باید مراحل زیر به ترتیب اجرا شود
1) پروژه ها بر حسب هزینه اولیه به ترتیب صعودی مرتب شوند.
2) نرخ بازگشت سرمایه هر پروژه محاسبه شود.
3) اگر نرخ بازگشت سرمایه پروژه ای از حداقل نرخ جذب کننده کمتر بود آن پروژه از مقایسه حذف می شود.
4) پروژه ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی دوبه دو با هم مقایسه شوند تا اقتصادی ترین پروژه انتخاب شود.


مثال) سه پروژه A ، B و C را با استفاده از روش نرخ بازگشت سرمایه با هم مقایسه کنید عمر مفید پروژه ها 20 سال و حداقل نرخ جذب کننده 6 % فرض می شود.image 12

هر سه پروژه اقتصادی هستند ROR≥MARR

نظر شما