شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

اهداف توسعه پایدار | هدف 8- کار شایسته و رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، تولید بیشتر کالا و خدمات و نیاز بیشتر به نیروی کار را به ارمغان می‌آورد. هدف 8 بر پایه همین محور بیان می‌کند رشد پایدار، تولید پایدار و تقاضای پایدار برای متقضیان کار ایجاد می‌کند و نابرابری درآمدی و فقر را کاهش می‌دهد، امنیت غذایی را افزایش و امید به زندگی را بالا می‌‌برد


رابطه رشد اقتصادی، توسعه و نیروی کار


رشد اقتصادی از مفاهیم بنیادی در توسعه کشورها است. رشد اقتصادی به مثابه افزایش تولید کالا و خدمات، بیشتر شدن کارخانه‌ها، محصولات کشاورزی، ، صادرات کشور و… است که هر کدام از این عوامل توسط سرمایه و نیروی کار قابلیت انجام دارند.


بنابراین رشد اقتصادی، تقاضا برای نیروی کار و اشتغال بیشتر را موجب می‌شود


وقتی رشد اقتصادی محقق شود، ثروت کشور از مجاری بازار کار بین مردم توزیع می‌شود، سطح زندگی و استاندارد آن بهبود می‌یابد، امید به زندگی بیشتر شده، و شکاف درآمدی و طبقاتی بین مردم کمتر می‌شود. و نهادهای مختلف توسعه پیدا می‌کنند. این همان بیان رابطه رشد و توسعه به زبانی ساده است.آیا می‌دانستید در طول تاریخ همواره سرعت رشد در کشورهای فقیر، کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه بسیار بیشتر از جوامع پیشرفته بوده است؟

چرا کشورهای فقیرتر و توسعه نیافته، سریع‌تر از کشورهای پیشرفته رشد می‌کنند؟رشد سریع، به ویژه در میان کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا شکاف دستمزد مردم خود، نسبت به کشورهای توسعه‌یافته را کاهش دهند و در نتیجه نابرابری‌های آشکار بین فقیر و غنی در جهان را کاهش دهند.


هدف 8 ترویج رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همه است. از آنجایی که این موضوع به کودکان نیز مربوط می‌شود، از جمله اهداف مهم در SDG-8 حذف بدترین اشکال کار کودکان، از جمله استخدام و استفاده از کودکان سرباز، و همچنین پایان دادن به همه اشکال کار کودک تا سال 2025 است.

هدف 8 کار شایسته و رشد اقتصادی


در طول 25 سال گذشته تعداد کارگرانی که در فقر شدید زندگی می‌کردند، به‌رغم تأثیر پایدار بحران اقتصادی سال 2008 و رکود جهانی، به طرز چشمگیری کاهش یافته است.


در کشورهای در حال توسعه، طبقه متوسط اکنون بیش از 34 درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهد – این رقم بین سال‌های 1991 و 2015 تقریباً سه برابر شده است.


با این حال، با ادامه احیای اقتصاد جهانی، شاهد رشد آهسته‌تر، افزایش نابرابری‌ها و نبود شغل کافی برای همگام شدن با نیروی کار رو به رشد هستیم.


بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، بیش از 204 میلیون نفر در سال 2015 بیکار بودند.


اهداف توسعه پایدار رشد اقتصادی پایدار، سطوح بالاتر بهره‌وری و نوآوری‌های تکنولوژیکی را ترویج می‌کنند. تشویق کارآفرینی و ایجاد شغل کلیدی برای این امر است، و همچنین اقدامات موثر برای ریشه‌کنی کار اجباری، برده‌داری و قاچاق انسان. با در نظر گرفتن این اهداف، هدف دستیابی به اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همه زنان و مردان تا سال 2030 است.

آمار و ارقام مربوط به وضعیت کار و رشد اقتصادی در دنیا

  • نرخ بیکاری جهانی در سال 2017 5.6 درصد بود که نسبت به 6.4 درصد در سال 2000 کاهش داشته است.
  • در سطح جهانی، 61 درصد از کل کارگران در سال 2016 به مشاغل غیررسمی اشتغال داشتند.
  • در بررسی انجام شده در 45 کشور در حال توسعه، در 40 کشور درآمد مردان 12.5 درصد بیشتر از زنان است.
  • شکاف جهانی دستمزد جنسیتی در سطح جهانی 23 درصد است و بدون اقدام قاطع، برای دستیابی به دستمزد برابر 68 سال دیگر نیاز است. نرخ مشارکت زنان در نیروی کار 63 درصد و مردان 94 درصد است.
  • زنان علیرغم حضور روزافزون خود در زندگی عمومی، 2.6 برابر بیشتر از مردان به مراقبت و کارهای خانگی بدون مزد ادامه می دهند.

چشم‌انداز اهداف کار شایسته و رشد اقتصادی


8.1- حفظ رشد سرانه اقتصادی مطابق با شرایط ملی و به ویژه رشد حداقل ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال در کشورهای کمتر توسعه یافته


8.2- دستیابی به سطوح بالاتری از بهره‌وری اقتصادی از طریق تنوع، ارتقای فن‌آوری و نوآوری، از جمله از طریق تمرکز بر بخش‌های با ارزش افزوده بالا و نیروی کار فشرده.


8.3- ترویج سیاست‌های توسعه‌محور که از فعالیت‌های مولد، ایجاد شغل مناسب، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری حمایت می‌کند و رسمی‌سازی و رشد شرکت‌های کوچک، کوچک و متوسط را تشویق می‌کند، از جمله از طریق دسترسی به خدمات مالی. بهبود تدریجی،


8.4- تا سال 2030، بهره‌وری منابع جهانی در مصرف و تولید و تلاش برای جدا کردن رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست، مطابق با چارچوب 10 ساله برنامه‌های مصرف و تولید پایدار، با پیشتازی کشورهای توسعه یافته.


8.5- تا سال 2030، دستیابی به اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همه زنان و مردان، از جمله برای جوانان و افراد دارای معلولیت، و دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر.


8.6- تا سال 2020، به میزان قابل توجهی نسبت جوانانی که در اشتغال، تحصیل یا آموزش نیستند، کاهش یابد

8.7- اقدامات فوری و موثر برای ریشه کنی کار اجباری، پایان دادن به برده داری مدرن و قاچاق انسان و تضمین ممنوعیت و حذف بدترین اشکال کار کودکان، از جمله استخدام و استفاده از کودکان سرباز، و پایان دادن به کار کودکان در تمام اشکال آن

توسعه پایدار نقش مهمی در ریشه‌کن کردن کار کودکان دارد


مهاجرت، گردشگری، ایجاد شغل:


8.8- تا سال 2025 انجام شود. حمایت از حقوق کار و ترویج محیط‌های کاری ایمن و مطمئن برای همه کارگران، از جمله کارگران مهاجر، به ویژه زنان مهاجر، و کسانی که در مشاغل نامطمئن هستند.


8.9- تا سال 2030، سیاست‌هایی را برای ترویج گردشگری پایدار طراحی و اجرا کنید که باعث ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ و محصولات محلی می‌شود.


8.10- تقویت ظرفیت مؤسسات مالی داخلی برای تشویق و گسترش دسترسی همگان به خدمات بانکی، بیمه و مالی

8-A. افزایش کمک‌های تجاری برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله از طریق چارچوب یکپارچه پیشرفته برای کمک‌های فنی مرتبط با تجارت به کشورهای کمتر توسعه یافته


8.B- تا سال 2020، یک استراتژی جهانی برای اشتغال جوانان تدوین و عملیاتی کنید و پیمان جهانی مشاغل سازمان بین المللی کار را اجرا کنید.

اطلاعات، نمودارها و اینفوگرافی

رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه، 1961 تا 2020

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به ازای هر فرد شاغل 2021

آمار نرخ بیکاری در جهان 2021

نرخ مشارکت زنان و مردان در سال 2018

منابع :

برنامه توسعه سازمان ملل

اهداف جهانی

اطلاعات یونیسف

سازمان همکاری در تامین مالی اهداف توسعه پایدار

سازمان ملل

نظر شما