شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

اقتصاد به زبان ساده

توضیح و تفسیر واژگان و مفاهیم اقتصادی به زبانی ساده

مدل رشد سولو (مدل ریاضی) | به زبان ساده

سولو یکی از نوابغ اقتصادی دنیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد، مدلی برای تحلیل تاثیر عوامل مختلف تولید بر تغییرات آن ارائه کرد که همچنان در بسیاری پژوهش‌ها خصوصا بررسی رشد تولید ناخالص کشورها و قیاس جزئیات موثر بر آن کاربرد دارد. در این!-->!-->!-->…

افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ | آیا شدنی است؟ (دکتر محمد طبیبیان)

دکتر طبیبیان به بیانی شیوا و بسیار ساده توضیح می‌دهد که اگر دولت‌مردان در تعیین حداقل دستمزد منطق اقتصادی را درنظر نگیرند پیامد آن بیکاری بیشتر، تورم بالاتر، کاهش قدرت خرید خواهد بود.