شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس، رویکرد قیمت سایه

نویسنده: هدیه علیشیری، عاطفه تکلیف، حمید آماده، حمیدرضا ارباب، عسگر خادم‌وطنی، سید حسین سجادی‌فر

چکیده

انتشار دی‏ اکسیدکربن به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی و ایجاد تغییرات آب و هوایی شناخته شده است به همین دلیل محققان زیادی این موضوع را در مطالعات خود مورد بررسی قرار داده‌اند.

در این مطالعه تجربی نیز با استفاده مباحث نظری و اطلاعات کشورهای عضو اوپک در حاشیه خلیج فارس، سعی شده تا با شناسایی عوامل موثر هزینه نهایی کاهش انتشار دی ‏اکسیدکربن به طور دقیق تخمین زده شود و کاربری و اثر بخشی سیاست‌ها بهبود یابد.

با شناخت صحیح تفاوت‌های منطقه ‏ای از نقطه نظر عرضه و تقاضای خدمات زیست‌محیطی می‏ توان اینگونه نتیجه گرفت که برای رسیدن به اهداف کاهش انتشار در سطح جهان، دستیابی به حالت برد- برد بین ملاحظات زیست‌محیطی و منافع اقتصادی و حضور موثرتر کشورها در بازار‏های جهانی، استفاده از چنین طرح‌های منطقه‌ای کارآمد خواهد بود.

نتایج بیانگر آن است که کشور ایران دارای بیشترین قیمت سایه معادل 3.025 میلیون دلار به ازای هر تن دی‏ اکسیدکربن و کشور کویت کمترین قیمت سایه معادل 0.011 میلیون دلار به ازای هر تن دی ‏اکسیدکربن را به خود اختصاص داده ‏اند، کشورهای عربستان، قطر و امارات نیز قیمت سایه یکسانی معادل 1.14 میلیون دلار به ازای هر تن دی‏ اکسیدکربن دارند.

کلیدواژه‌ها: “قیمت سایه” “انتشار دی‌اکسیدکربن” “تابع مسافت جهت دار” ” دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک”

منبع : فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست، دوره پنجم ، شماره اول ، فصل بهار ، سال 1399 ،صفحه 2187-2

دانلود رایگان مقاله برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس با رویکرد قیمت سایه

نظر شما