شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

وبینار نقشه اقتصاد 1401 | تحلیل و پیش‌بینی اقتصاد ایران (در شرایط تحریم و عدم تحریم)

در فایل موجود پیش‌بینی و تحلیل اقتصاد کشور و متغیرهای کلان آن نظیر رشد اقتصادی، تورم همچنین بازارهای سرمایه کشور در سال 1401 ارائه شده است.


فهرست مطالب:


تحلیل شرایط کلان اقتصاد ایران

  • تحلیل و پیش‌بینی رشد اقتصادی (دهنوی)
  • تحلیل و پیش‌بینی تورم و نقدینگی (گرجی‌آرا)
  • تحلیل و پیش‌بینی نرخ بهره (گرجی‌آرا)
  • تحلیل بودجه در سال ۱۴۰۱ و پیامدهای انتظاری آن (صادقین)


تحلیل بازارهای سرمایه‌گذاری

  • تحلیل و پیش‌بینی رخ ارز (دهنوی)
  • تحلیل و پیش‌بینی بازار طلا (دهنوی و صادقین)
  • تحلیل و پیش‌بینی بازار مسکن (صادقین)
  • تحلیل اقتصاد جهانی و متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه (صادقین)
  • تحلیل و پیش‌بینی بازار سرمایه (گرجی‌آرا)
  • پیشنهاد یک سبد سرمایه‌گذاری برای فردی با درجه ریسک‌پذیری متوسط (گرجی‌آرا)

نویسندگان:


دکتر علی صادقین
دکتر محمد گرجی‌آرا
دکتر جلال دهنوی


26 دی 1400

دانلود رایگان فایل نقشه اقتصاد ایران 1401

نظر شما