شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

توسعه اقتصادی و جغرافیای ملل

به نظر شما آیا این که در کجای جهان به دنیا بیایید تاثیری بر آینده شما دارد؟

آیا این‌که بخش‌هایی از دنیا همواره در معرض خطرات مختلف، مریضی، مرگ و میر، فقر بوده‌اند بر زندگی امروزی مردمان آن تاثیرگذار است؟

یا آیا کشورهایی که تمدن را زودتر تجربه کرده‌اند امروز می‌توانند وضعیت بهتری داشته باشند؟

این سوالات در چهارچوب تحلیل های اقتصادی چگونه بررسی شده اند و نتایج آن ها چه اهمیتی دارد؟ در ادامه به بررسی این موضوعات در قالب یافته های توسعه اقتصادی کشورها خواهیم پرداخت.

در پژوهش‌های اقتصادی برای پاسخ به این سوالات به بررسی جغرافیای زیستی کشورها در گذشته و درآمد سرانه کنونی آن‌ها پرداخته‌اند. در ادامه برای روشن تر شدن موضوع مقاله مایکل بلانی و آرکانژلو دیمیکو ” شرایط جغرافیای زیستی (بیوگرافی) ، گذار به کشاورزی و رشد بلندمدت “ را مورد بررسی قرار می دهیم. این مقاله به بررسی تاثیر جغرافیا در وضعیت اقتصادی و توسعه کشورها در طول زمان می پردازد.

شرایط جغرافیای زیستی (بیوگرافی) ، گذار به کشاورزی و رشد بلندمدت

مایکل بلانی و آرکانژلو دیمیکو

این تحقیقات نشان می‌دهد ملت‌هایی که در گذشته، در مناطق جغرافیایی بهتری پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و زودتر از دیگران یکجانشینی یا ورود به دوره کشاورزی را تجربه کرده‌اند امروزه وضعیت اقتصادی بهتری دارند.

به دیگر بیان نتایج این تحقیق نشان می‌دهد جغرافیای زیستی در وضعیت کنونی توسعه اقتصادی کشورها بسیار تاثیر گذار بوده است.

آنها در پی بررسی‌های قبلی صورت گرفته توسط پوترمن و ترینر (2006)، اولسون و هیبس (2005) و دایموند (1997)، از داده‌های کنترل شده جدید در مورد نقش گذار کشورها به یکجانشینی و کشاورزی، بر درآمد سرانه امروزی آن‌ها پرداخته‌اند.

بر اساس این تحقیق کشورهایی که زودتر از بقیه وارد دوره گذار کشاورزی شده‌اند، نسبت به سایرین در توسعه اقتصادی پیشرو بوده‌اند.

اهمیت این موضوع زمانی آشکار می شود که بدانیم این اثر در طول قرن های متوالی همچنان حفظ شده است.

58

تمدن، نهادگرایی و توسعه اقتصادی

نتایج بلانی و دیمیکو فرضیه تاثیر جغرافیای ملت ها بر توسعه اقتصادی در طول زمان را با کنترل متغیرهای کیفیت نهادها در جوامع و فاکتورهای جغرافیای زیستی تایید می‌کند.

ورود کشورهای به دوره گذار کشاورزی یا به عبارتی ورود به دوره یکجانشینی با جغرافیای زیستی ماقبل تاریخ در ارتباط است ( منظور دوره‌ای است که مقدار زیادی از گیاهان طبیعی قابل استفاده همچنین حیوانات قابل اهلی شدن وجود داشته است). این امر دامنه اندازه گیری تاثیرات احتمالی را تا حد زیادی گسترش می دهد.

فاکتورهای این تحقیق این موضوع را نشان می‌دهد که:

  • کشورهایی که دارای نهادهای مناسب بوده‌اند
  • زودتر وارد دوره کشاورزی شده‌اند
  • به دریا دسترسی داشته‌اند
  • کمتر در معرض شیوع مالاریای کشنده بوده‌اند

امروزه درآمد سرانه بهتری نسبت به سایرین دارند.

بر اساس این پژوهش که در سال 2011 منتشر شده است، تاثیرات جغرافیایی بر همه این عواملی که ذکر آن رفت در تعیین درآمد سرانه کشورها موثر بوده است.

در پایان تصور می‌کنید چه عوامل دیگری از گذشتگان ما می‌تواند بر وضعیت اقتصادی امروزی ما تاثیرگذار باشد؟ مثلا تلاش‌های گذشتگان در کشورها ، فرهنگ و تاریخ ملت‌ها نقشی در وضعیت کنونی آن‌ها دارد؟ بله نتایج تحقیقات دیگر به بررسی این زوایا پرداخته است. می توانید بر

نظر شما