شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

لیست فراوانی مقالات علمی سلب امتیاز شده 2019 | ایران در صدر

لیست کشورهایی با بیشترین فراوانی ریترکت مقالات | سلب اعتبار از مقاله چاپ شده

در آخرین گزارش مجله ساینس (sciencemag) لیستی شامل کشورهایی با بالاترین آمار ریترکت مقالات منتشر شده است. متاسفانه ایران در صدر این رده بندی قرار دارد. ریترک یک مقاله به معنای وجود اشکلات اساسی در آن است. مقاله ریترک شده حتی پس از چاپ، رسما اعتبار علمی خود را از دست داده است.

ایران در صدر!

مقالات علمی بارها و بارها توسط داوران علمی مجله قبل از اینکه چاپ شوند مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرند. علی رغم این بررسی، احتمال وجود دارد که بعد از چاپ مقاله و به اصطلاح آنلاین شدن آن در وب سایت‌ها و پایگاه‌های داده مهم، اشکالاتی در مقاله وجود داشته باشد.

برخی اشکالات کوچک هستند مانند اشتباه در آدرس ایمیل نویسنده مسئول یا نام هریک از نویسندگان. اما برخی اشکالات دیگر وجود دارند که اعتبار مقاله را زیر سوال می‌برند و لازم است که مقاله باز پس گرفته شود.

باز پس گیری یا همان Retraction روشی است که به خوانندگان مقاله هشدار می‌دهد که گرچه مقاله چاپ شده است اما محتوای آن اشکالات اساسی دارد و دیگر سندیت و اعتبار لازم را ندارد. باز پس گیری مقاله رخدادی طبیعی و بخشی از فرآیند چاپ مقاله است و مجلات معتبر می‌بایست مقالاتی که بعد از چاپ دارای اشکالات عمده هستند را باز پس دهد یا به اصطلاح Retract نماید.

✅رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد

نظر شما