نماد سایت رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

آیا بوجه 99 محقق می شود؟ | عباس علوی راد

hasan-rohani-budget-larijani-01

hasan-rohani-budget-larijani-01

یکی از منابع اصلی دولت در تامین بودجه سال پیشرو، درآمدهای مالیاتی است. همواره حرف و حدیث در مورد این متغیر در محافل اقتصادی بوده است.

چرا بسیاری از سازمان های بزرگ معاف از پرداخت مالیات هستند؟ چرا شفافیت مالی نهادها و سازمان ها همواره در حد یک نظریه است؟ فرارهای مالیاتی بزرگ از چه مسیرهایی انجام می شود و چرا به صورت دقیق زیر ذره بین قرار نمی گیرد؟ و بسیاری سوال دیگر

اما در بررسی انجام شده در مقاله حاضر، به نظر می رسد وقت اقدام عملی در مورد این سوالات و ابهامات فرا رسیده است. زیرا در صورت منفعل بودن دولت در این زمینه، بیش از 50 هزار میلیارد تومان از بودجه سال 99 محقق نخواهد شد.

فرار مالیاتی و آسیب پذیری بودجه 99

آسیب پذیری بودجه 99 | فرارها و معافیت های مالیاتی

مواردی که در لیست زیر آمده از جمله شواهدی است که با درنظرگرفتن آن ها می توان میزان آسیب پذیری بودجه 99 را تا حدی برآورد کرد.

بر پایه این شواهد می توان پیش بینی کرد بیش از 50 هزار میلیارد تومان از بودجه 99 عملا از دسترس خارج خواهد بود.

۷۶ درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و مصوب دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ محقق شده است (منبع، مرکز آمار ایران)

۷۳ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و مصوب در بودجه ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ نیز محقق شده است (منبع: مرکز آمار ایران)

مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به لحاظ مبانی، وضعیت بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۹۹ در چشم انداز فعلی و ساختار کنونی نظام مالیاتی کشور، تحقق بیش از ۷۵ درصد از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده تا حدود زیادی دور از انتظار است.

لذا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۹ به لحاظ تحقق با ابهام زیادی مواجه می باشد.

آیا دولت در بحث مالیات جسورانه رفتار خواهد کرد؟

در اینجا فقط یک‌ سناریو می تواند پیش بینی فوق را زیر سوال ببرد و آن این است که دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال ۹۹ بدون ملاحظه و خیلی جسورانه سراغ فرارهای مالیاتی و معافیت های مالیاتی غیر ضروری برود.

در واقع دولت با ممانعت از فرارهای مالیاتی شناسایی شده و حذف معافیت های مالیاتی کاملا مشخص و غیر ضروری، قادر خواهد بود درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال ۹۹ را به طور کامل محقق کند.

اما در نظام مالیاتی فعلی، منابع درآمدی بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ فقط حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی با کسری مواجه خواهد شد.

نگارنده معتقد است با توجه به ابهامات جدی در تحقق درآمدهای پیش بینی شده از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دولت در سال ۹۹، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی ضربه بزرگی به منابع درآمدی بودجه عمومی دولت وارد خواهد ساخت که نهایتا به شکل کسری بودجه بروز می نماید.

منبع : کانال نگارنده

خروج از نسخه موبایل